Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Gruodis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Europos pripažinimo vadovas

Studijų kokybės vertinimo centras teikia Europos pripažinimo vadovo aukštosioms mokykloms (EAR-HEI) vertimą į lietuvių kalbą:

Vadovas skirtas aukštųjų mokyklų darbuotojams, kurių veikla susijusi su užsieninį išsilavinimą turinčių asmenų priėmimu į studijas, užsienio dalinių studijų ir (ar) kvalifikacijų vertinimu, tarptautinės veiklos studijų srityje organizavimu ir (ar) įgyvendinimu ir pan.

Kaip nurodoma EAR-HEI pratarmėje, šiame vadove „...pateikiama geriausia praktika, apimanti visas pripažinimo procedūras nuo smulkių, bet būtinų užduočių, tokių kaip, prašymų gavimo patvirtinimo, iki užsienio kvalifikacijų pripažinimo remiantis ankstesnio mokymosi pripažinimu ir rekomendacijų dėl kreditų ir pažymių pervedimo. Jame studentų priėmimo specialistai ir kvalifikacijų vertintojai supažindinami su visais pripažinimo procesais instituciniu lygmeniu, iliustruojant kiekvieną atskirą proceso etapą pavyzdžiais ir pateikiant rekomendacijas. ...“

Tikimės, kad vadovas padės aukštosioms mokykloms geriau suprasti užsienio kvalifikacijų vertinimo reikšmę ir esmę, vertinimo procesą, jo vietą sprendžiant priėmimo į studijas klausimus bei įtaką tinkamų studentų pasirinkimui. Taip pat įgalins spręsti su vertinimu susijusius probleminius klausimus ir priimti kuo teisingesnius sprendimus dėl dalinių studijų ar kvalifikacijų pripažinimo ir (ar) įsidiegti, pagerinti su vertinimu ir pripažinimu susijusias procedūras.

Leidinio vertimu i lietuvių kalbą siekta jį padaryti prieinamu ne tik puikiai anglų kalbą išmanantiems naudotojams. Visgi, naudojantis vadovu, rekomenduotume remtis ne tik jo versija lietuvių kalba, bet ir anglų kalba: http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf . Su kvalifikacijų vertinimu ir pripažinimu susijusi terminija lietuvių kalba vis dar formuojama, todėl versija anglų kalba leis pasitikslinti vadovo rengėjų norėtą išsakyti mintį, frazę ar sąvoką. Turint siūlymų dėl terminų vertimų, būtume dėkingi už pasidalinimą jais.

Studijų kokybės vertinimo centras (Lietuvos ENIC/NARIC)

Dokumento vertimas parengtas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-004 „Užsienio institucijose įgytų, susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas“.