Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Spalis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05

Konsultacija dėl studijų krypties

Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 14 dalies nuostatomis, įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos priskyrimą atitinkamai studijų krypčiai, kai studijų kryptis išsilavinimo dokumentuose nenurodyta, atlieka kvalifikaciją suteikusi Lietuvos aukštoji mokykla. Tokiu atveju kreipiamasi tiesiogiai į aukštąją mokyklą. Aukštųjų mokyklų sąrašas ir jų kontaktai teikiami www.aikos.smm.lt

Studijų kokybės vertinimo centras (Centras) teikia konsultaciją dėl aukštojo mokslo studijų priskyrimo atitinkamai studijų krypčiai tuo atveju, kai studijų kryptis dokumentuose nėra nurodyta ir

 1. aukštojo mokslo kvalifikacija yra įgyta Lietuvos aukštojoje mokykloje, kurios jau nėra* 
  arba
 2. užsienyje

       ___________________
       *T. y. aukštoji mokykla jau nebeveikia ir nėra jos teisių perėmėjo.

 

Dėl konsultacijos gavimo į Centrą gali kreiptis kvalifikacijos turėtojas ar institucija (pvz., darbdavys). 

Kreiptis galima vienu iš šių būdų:

 • kreipiantis laisva forma elektroniniu laišku;
 • teikiant užpildytą nustatytos formos prašymą ir žemiau nurodomus dokumentus:
  • prašymą (prašymo forma    ); 
  • išsilavinimo dokumentą (diplomą);
  • Išsilavinimo dokumento priedą;
  • asmens identifikavimo dokumentą (kai prašymą teikia kvalifikacijos turėtojas);
  • kitus papildomus dokumentus (teikiami asmens ar institucijos nuožiūra, ar Centrui paprašius). 

Visi Centrui adresuoti paklausimai ir dokumentai siunčiami skvc@skvc.lt

Į laisva forma pateiktus paklausimus Centras atsako el. laišku, įprastai per keletą dienų. Centras gali paprašyti pateikti papildomą informaciją, kai ji reikalinga atsakymui. 

Į pateiktus nustatytos formos prašymus atsakoma per 20 darbo dienų nuo jų gavimo datos. Centro atsakymas pasirašomas elektroniniu parašu, neišduodant popierinio dokumento. 

Kilus klausimams prašome teirautis skvc@skvc.lt.

Pateiktas nustatytos formos prašymas nėra nagrinėjamas, jei yra bent viena iš žemiau nurodytų aplinkybių:

 • jei studijų kryptis yra nurodyta išsilavinimo dokumentuose;
 • kvalifikacijos suteikėjas (Lietuvos aukštoji mokykla) veikia ar yra jos teisių perėmėjas;
 • prašymas nėra pasirašytas;
 • prašyme nėra patvirtinta, kad kvalifikacijos turėtojas yra informuotas apie jo duomenų pateikimą Centrui (tuo atveju, kai prašymą teikia institucija).