Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Birželis 2024
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Automatinis pripažinimas

Lietuvoje automatinis akademinis pripažinimas taikomas šių užsienio kvalifikacijų atveju:

1. Europos bakalaureatui (European Baccalaureate Diploma). 

  • Europos bakalaureato pripažinimą reguliuoja Konvencija, apibrėžianti Europos mokyklų statutą, kurią Lietuvos Respublika ratifikavo 2004 m. Konvencijoje numatytas automatinis Europos bakalaureato pripažinimas, t. y. Lietuvoje jis turi būti priimamas tokia pat tvarka ir be jokių papildomų reikalavimų, kaip yra priimamas ir Lietuvoje įgytas brandos atestatas.

2. Estijoje ir Latvijoje nuo 2019 metų išduotoms žemiau pateiktoms kvalifikacijoms:

Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje nuo 2019 metų išduodamų su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatinį pripažinimą reguliuoja Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo

Sutartyje numatytas lyginamojoje lentelėje nurodytų to paties lygmens kvalifikacijų automatinis pripažinimas, t. y. Lietuvoje jos turi būti priimamos tokia pat tvarka ir be jokių papildomų reikalavimų, kaip yra priimamos Lietuvoje įgytos to paties lygmens kvalifikacijos.

Europos kvalifikacijų sandaros lygmuo

Estijos Respublika

Latvijos Respublika

Lietuvos Respublika

Kvalifikacijos pavadinimas

Sandaros
lygmuo

Kvalifikacijos pavadinimas

Sandaros lygmuo

Kvalifikacijos pavadinimas

Sandaros lygmuo

4

Gümnaasiumi lõputunnistus,

 

Kutsekeskhariduse lõputunnistus

 

 

4

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību,

 

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

4

Vidurinis išsilavinimas, patvirtinamas brandos atestatu

4

6

Rakenduskõrghariduse diplom

6

 

 

Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms

 

 

6

Profesinis bakalauras

6

6

Bakalaureus

6

Bakalaura diploms

 

 

6

Bakalauras

6

7

Magister,

 

Arstikraad,

 

Hambaarstikraad,

 

Farmaatsiamagister,

 

Loomaarstikraad,

 

Arhitektuurimagister,

 

Tehnikateaduse magister,

 

Haridusteaduse magister

7

Maģistra diploms,

 

Profesionālā maģistra diploms,

 

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija)

7

Magistras

 

 

7

8

Doktor

 

 

8

Doktora diploms

 

 

8

Mokslo daktaras,

 

Meno daktaras

8

Kvalifikacijos įgytos iki 2019 m. ir į lentelę neįtrauktos kvalifikacijos pripažįstamos įprastine tvarka.

Automatinis pripažinimas taikomas tik užtikrintos kokybės aukštojo mokslo kvalifikacijoms. Tai reiškia, kad kvalifikacijos suteikimo momentu ją suteikianti institucija ir (arba) programa, pagal kurią buvo suteikta kvalifikacija, turėjo būti tinkamai akredituotos ir/ar pripažintos.

Informaciją apie pripažintas ir (ar) akredituotas aukštąsias mokyklas bei jų programa galima rasti:

Estijos Respublika

Pripažintų aukštųjų mokyklų ir akredituotų programų sąrašas: http://archimedes.ee/enic/en/haridussusteem/korgkoolid/

Kvalifikacijų sandara:

www.kutsekoda.ee/en/estonian-qualifications-framework-estqf/

http://archimedes.ee/enic/en/haridussusteem/eesti-korghariduse-kvalifikatsiooniraamistik/tabel/

Latvijos Respublika

Pripažintų aukštųjų mokyklų ir akredituotų programų sąrašas:svr.aic.lv/

Kvalifikacijų duomenų bazė: www.latvijaskvalifikacijas.lv/en/

Kilus klausimams dėl aukštosios mokyklos ar programos statuso, rašykite pripazinimas@skvc.lt  .

Automatinis akademinis pripažinimas nereiškia: