Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Birželis 2024
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Teikiami dokumentai

Kurias kvalifikacijas vertiname?

Vertiname ir pripažįstame užsienio kvalifikacijas, teikiančias teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio mokslo kvalifikacijos) ir aukštojo mokslo kvalifikacijas, išskyrus mokslo laipsnius.

Mes nevertiname:

 • bendrojo ugdymo kvalifikacijų, kurios neteikia teisės stoti į aukštąsias mokyklas

 • profesinio mokymo kvalifikacijų

 • mokslo laipsnių

 • baigtų dalinių studijų ar dalinio mokymosi

Informaciją apie institucijas atsakingas už aukščiau minimų kvalifikacijų pripažinimą rasite Pripažinimo sistema Lietuvoje

Žemiau pateiktos kvalifikacijos Lietuvoje pripažįstamos automatiškai be jokių papildomų procedūrų, todėl dėl jų pripažinimo kreiptis į SKVC nereikia:

Kuriuos dokumentus pateikti užsienio kvalifikacijos pripažinimui?

Dokumentai Paaiškinimas

1. Užpildyta paraiška dėl užsienio kvalifikacijos pripažinimo

Paraiška užpildoma ir pateikiama Elektroninėje pripažinimo erdvėje (EPE), pasiekiamoje adresu https://epe.skvc.lt.

2. Išsilavinimo dokumentas (atestatas, diplomas)

Dokumentams išduotiems anglų, baltarusių, lenkų, rusų arba ukrainiečių kalbomis vertimas nėra reikalingas. Kitomis kalbomis išduotiems dokumentams kartu su dokumentais originalo kalba turėtų būti pateikiamas oficialus vertimas į lietuvių, rusų arba anglų kalbas.

 

Vertimas turi būti susegtas su notaro ar atitinkamos įgaliotos institucijos patvirtinta dokumento kopija. Susegimas turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu.

 

Ne Europos Sąjungos, EEB, JAV, Baltarusijos, Rusijos, Moldovos, Ukrainos institucijų dokumentams gali reikėti atlikti legalizavimą ar patvirtinimą pažyma „Apostille“ (daugiau informacijos Užsienio reikalų ministerija, tel. (+370 5) 236 2613)

3. Išsilavinimo dokumento priedas (teikiantis informaciją apie baigtos programos turinį, apimtį (kreditais ir valandomis), gautus įvertinimus) 

4. Galite būti paprašytas pateikti ankstesnio išsilavinimo dokumentus 

Siekiant magistro kvalifikacijos pripažinimo, reikia pateikti bakalauro diplomą ir jo priedą.

5. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas 

Tai pasas ar asmens tapatybės kortelė.

6. Pavardės ar vardo keitimą liudijantis dokumentas 

Santuokos liudijimas ar kitas dokumentas, įrodantis pavardės/vardo kaitą.

7. Siekiamo tikslo Lietuvoje pagrindimas

Teikiamas Lietuvos juridinio asmens patvirtinimas apie ketinimą Jus priimti studijuoti, ar dirbti Lietuvoje. Jį juridinis asmuo iš savo elektroninio pašto adreso gali atsiųsti enicnaric@skvc.lt . Šis dokumentas taip pat gali būti atsiųstas Studijų kokybės vertinimo centrui paštu.

Siekiamo tikslo Lietuvoje pagrindimo nereikia, jeigu:

 • esate Europos Sąjungos ar EEB valstybės pilietis ar tokio piliečio šeimos narys;
 • turite pabėgėlio statusą, suteiktą laikiną apsaugą, ar laukiate sprendimo dėl pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos suteikimo;
 • esate ne Europos Sąjungos ar EEB valstybės pilietis, ar asmuo be pilietybės ir turite leidimą gyventi Lietuvoje;
 • esate lietuvių kilmės užsienietis ar jų vaikams, vaikaitis, provaikaitis.

8. Papildomi dokumentai

Studijų kokybės vertinimo centras, peržiūrėjęs dokumentus ir išnagrinėjęs juose teikiamą informaciją, pasilieka teisę paprašyti dokumentų originalų bei papildomų dokumentų ar informacijos.

Dėmesio! Dokumentų pateikimo reikalavimai gali skirtis priklausomai nuo šalies, šalių sąrašą ir teikiamus dokumentus galite rasti: Specialieji reikalavimai šalims.

Centrui pateiktos nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos ir dokumentų vertimai nėra grąžinami ar persiunčiami kitoms institucijoms.

Dokumentų legalizavimas arba patvirtinimas pažyma „Apostille“

Centras gali paprašyti atlikti šią procedūrą, išskyrus atvejus, kai išsilavinimo dokumentai yra išduoti Europos Sąjungos, EEB, JAV, Rusijos, Baltarusijos, Moldovos bei Ukrainos institucijų. Daugiau informacijos apie legalizavimą ar patvirtinimą pažyma „Apostille” teikia Užsienio reikalų ministerija, tel. (+370 5) 236 2613

Kaip galima pateikti dokumentus kvalifikacijos pripažinimui?

Kreiptis dėl pripažinimo ir kitų su kvalifikacijos pripažinimu susijusių paslaugų galite naudojantis Elektronine pripažinimo erdve (EPE). EPE yra skaitmeninė Centro valdoma sistema skirta asmenims, aukštosioms mokykloms ir darbdaviams siekiantiems gauti įvairias paslaugas susijusias su užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimu. Sistema yra pasiekiama šiuo adresu: https://epe.skvc.lt.

Užsiregistravę EPE svetainėje galėsite pateikti visus dokumentus reikalingus gauti savo užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimą, stebėti prašymo nagrinėjimo eigą ir gauti sprendimus.

Atkreipiame dėmesį, jog visi EPE pateikiamo skenuotės turėtų būti pateikiamos tik nuo originalių (ne notaro patvirtintų kopijų) dokumentų; skenuotės turi būti spalvotos, geros kokybės, aiškiai įskaitomos. Skenuotės, neatitinkančios šių reikalavimų, gali nebūti priimamos.

Dėmesio! Išlaidas, susijusias su dokumentų pateikimu, apmoka pats prašymo teikėjas.

Kilus klausimams prašome teirautis: tel. (8 5) 210 47 72 arba el. p. pripazinimas@skvc.lt. Dėl naudojimosi EPE ar dokumentų pateikimo EPE kreiptis (8 5) 210 47 72 arba help@skvc.lt

Teiraujantis informacijos dėl Jūsų kvalifikacijos vertinimo arba siunčiant papildomus dokumentus, prašome nurodyti registracijos numerį (registracijos numeris suteikiamas pateikus prašymą dėl užsienio kvalifikacijos pripažinimo).

Kiek laiko užtrunka kvalifikacijos pripažinimas?

Užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas SKVC atliekamas per 1 mėnesį nuo visų reikalingų dokumentų, įskaitant ir prašomus papildomus dokumentus. Jei bus nustatyta, jog nėra pateikti visi pripažinimui reikiami dokumentai, prašymo nagrinėjimas bus sustabdomas iki to momento, kol reikiami dokumentai bus gauti. Nepateikus šių dokumentų per 3 mėnesius nuo prašymo juos pateikti išsiuntimo, prašymo nagrinėjimas bus nutrauktas.

Pareiga pateikti visus akademiniam pripažinimui reikalingus dokumentus tenka pareiškėjui.

Prašymas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo nėra nagrinėjamas, jei:

 • reikalingi dokumentai ir (ar) informacija negaunami per 3 mėnesius nuo prašymo ją pateikti išsiuntimo;
 • įtariama, kad dokumentai yra neautentiški. Kilus įtarimams dėl pateiktų dokumentų autentiškumo, jie visais atvejais yra perduodami Policijai;
 • kitais, teisės aktų numatytais atvejais (pvz. jei Centras nėra įgaliotas atlikti tokių kvalifikacijų pripažinimą).

Dėmesio! Nuo 2018 m. gegužės 2 d. akademinio pripažinimo pažymos pasirašomos elektroniniu parašu, popieriniai dokumentai nebeišduodami. Daugiau informacijos čia.