Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Birželis 2024
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pažymių pervedimas

Įgijusiems išsilavinimą užsienyje ir norintiems pretenduoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, Studijų kokybės vertinimo centras atlieka dalykų atitikmenų nustatymą ir gautų pažymių pervedimą.

Dalykų atitikmenų nustatymą ir pažymių pervedimą reglamentuoja Kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo taisyklės patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-37 .

Kokiais atvejais gali būti atliekamas baigtų mokymosi dalykų atitikmenų nustatymas ir gautų pažymių pervedimas?

Studijų kokybės vertinimo centras užsienio institucijose baigtų mokymosi dalykų atitikmenų nustatymą ir gautų pažymių pervedimą įgaliotas atlikti, kai yra abi šios sąlygos:

  1. stojama į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas;
  2. sprendimu dėl kvalifikacijos, teikiančios teisę į aukštąjį mokslą, akademinio pripažinimo buvo suteikta teisė pretenduoti į atitinkamas studijas.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą: http://bakalauras.lamabpo.lt/

SKVC ankstesniais metais išduotos pažymos dėl pažymių pervedimo negalioja stojimui einamaisiais metais.

Kokius dokumentus pateikti dalykų atitikmenų nustatymui ir pažymių pervedimui?

Dokumentai Paaiškinimas

1. Užpildytas prašymas dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo

 

Prašymas pildomas ir pateikiamas Elektronine pripažinimo erdvėje (EPE), pasiekiamoje adresu: https://epe.skvc.lt. Asmuo taip pat turėtų būti registruotas LAMABPO sistemoje, jog galėtų sėkmingai pateikti prašymą. Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą: www.lamabpo.lt.

2. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas  Tai pasas ar asmens tapatybės kortelė.
3. Vėliau galite būti paprašytas pateikti ir kitus papildomus dokumentus ar informaciją. Studijų kokybės vertinimo centras, peržiūrėjęs dokumentus ir išnagrinėjęs juose teikiamą informaciją, pasilieka teisę paprašyti dokumentų originalų bei papildomų dokumentų (pvz. apie egzaminų laikymą ir pan.) ar informacijos.

Tik jei akademinis pripažinimas atliktas įgaliotos aukštosios mokyklos, papildomai pateikiama:

4. Akademinio pripažinimo dokumentas Įgaliotos Lietuvos aukštosios mokyklos išduotas akademinio pripažinimo sprendimas.
5. Išsilavinimo dokumentas (atestatas, diplomas)

Jei dokumentai išduoti ne anglų arba ne rusų kalbomis, pateikiamas ir dokumentų vertimas į lietuvių, rusų arba anglų kalbą. 

 

Vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka patvirtinta dokumento kopija (notaro ar atitinkamos institucijos). Susegimas turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu.

 

 

Ne Europos Sąjungos, EEB, JAV, Baltarusijos, Rusijos, Moldovos, Ukrainos institucijų dokumentams gali reikėti atlikti legalizavimą ar patvirtinimą pažyma „Apostille“ (daugiau informacijos Užsienio reikalų ministerija, tel. (+370 5) 236 2613)

6. Išsilavinimo dokumento priedas (teikiantis informaciją apie baigtos programos turinį, apimtį, laikytus egzaminus bei gautus įvertinimus)
7. Pavardės ar vardo keitimą liudijantis dokumentas  Jei vardas/pavardė asmens tapatybės dokumente ir išsilavinimo dokumentuose skiriasi,  dokumentas, įrodantis vardo/pavardės kaitą

Kreiptis dėl pažymių pervedimo ir kitų su pripažinimu susijusių paslaugų (kvalifikacijos akademinio pripažinimo) galite naudojantis Elektronine pripažinimo erdve (EPE). EPE yra skaitmeninė Centro valdoma sistema skirta asmenims, aukštosioms mokykloms ir darbdaviams siekiantiems gauti įvairias paslaugas susijusias su užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimu. Sistema yra pasiekiama šiuo adresu: https://epe.skvc.lt.

Kilus klausimams prašome teirautis: tel. (8 5) 210 47 72 arba el. p. pripazinimas@skvc.lt. Dėl naudojimosi EPE kreiptis (8 5) 210 47 72 arba help@skvc.lt

Kada galima pateikti prašymą ir per kiek laiko bus parengtas dokumentas?

Paraiškos dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo priimamos tik bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu. Jų priėmimas baigiasi rugpjūčio 5 dieną.

Jei turimi visi reikalingi dokumentai ir informacija, atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas atliekamas per 15 darbo dienų (bet ne vėliau kaip iki registravimo laikotarpio paskutinės darbo dienos pabaigos). Pažymių pervedimo pažyma yra elektorniškai perduodama LAMABPO, bei išlieka pasiekiama EPE sistemoje.

Pažymių pervedimo praktika 

Žemiau sąraše galite pasitikrinti, kaip atliekamas pažymių pervedimas pagal šalis ir susipažinti su bendrais pažymių pervedimo principais nuo 2014–2015 m. Svarbu, kad nuo 2023 m. pažymys yra pervedamas ir tų laikytų brandos egzaminų, kurių laikymas nėra organizuojamas Lietuvoje, jei laikytų egzaminų dalykai yra susiję su bendrojo ugdymo programose Lietuvos Respublikoje numatytais dalykais (dalyko atitikmuo tokiu atveju nėra nustatomas). 
Jei šalies, kurioje įgijote išsilavinimą, sąraše nėra, pažymių pervedimo praktika bus suformuota Jums kreipusis į Centrą dėl pažymių pervedimo.

Šalis / Kvalifikacija  Atsisiųsti
Airija (nebegalioja) (atnaujinta 2019 m.)
Baltarusija
Europos Bakalaureatas (atnaujinta 2021 m.)
Gruzija
Ispanija
Italija
Izraelis
Jungtinės Amerikos Valstijos (atnaujinta 2016 m.)
Jungtinė Karalystė

(nebegalioja)

(atnaujinta 2016 m.)

Latvija
Lenkija
Moldova
Norvegija
Rusija
Suomija
Švedija
Ukraina
Vokietija

Bendri pažymių pervedimo principai