Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Gruodis 2019
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05
Spausdinti

Vadovų užduotys

Vardas ir pavardė

Pareigos

Užduotys 2018 metams

Užduotys 2019 metams

Almantas Šerpatauskas

Direktorius
 1. Parengti ir pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai siūlymus, kaip aukštojo mokslo išorinio kokybės užtikrinimo sistemoje įdiegti kokybės standartus.
 2. Suderinti Centro funkcijas su kitų povidurinio ugdymo kokybę prižiūrinčių organizacijų funkcijomis.
 3. Bendradarbiaujant su KPMPC, įdiegti darnią profesinių standartų ir studijų krypčių aprašų sistemą.
 4. Užtikrinti sklandų perėjimą nuo studijų programų prie studijų krypčių vertinimo.
 5. Užtikrinti su Centro veikla susijusių teisės aktų projektų kokybišką parengimą ir pateikimą Švietimo ir mokslo ministerijai.
 1. Užtikrinti tinkamą pasirengimą vykdyti studijų krypčių ir institucinį vertinimą.
 2. Užtikrinti studijų krypčių aprašų parengimą ir suderinimą su profesiniais standartais.
 3. Užtikrinti Studijų kokybės vertinimo centrui pateiktų užsienyje ir Lietuvoje įgytų kvalifikacijų vertinimą bei suteikti informaciją apie Lietuvos ir užsienio kvalifikacijas.
 4. Užtikrinti Studijų kokybės vertinimo centro vykdomų projektų efektyvų įgyvendinimą.
 5. Užtikrinti teisę vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą turinčių aukštųjų mokyklų priimamų sprendimų dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo stebėseną.

Aurelija Valeikienė

Direktoriaus pavaduotoja

 1. Einamaisiais metais koordinuoti siūlymų dėl kokybės standartų įdiegimo aukštojo mokslo išorinio kokybės užtikrinimo sistemoje parengimą.

 2. Einamaisiais metais koordinuoti siūlymų dėl Centro funkcijų suderinimo su kitų povidurinio ugdymo kokybę prižiūrinčių organizacijų funkcijomis parengimą.

 3. Einamaisiais metais koordinuoti kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo funkcijų vykdymą, prižiūrėti sklandų perėjimą nuo studijų programų prie studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo, institucinį vertinimą ir akreditavimą, teikti siūlymus dėl veiklų vykdymo optimizavimo, su šiomis veiklomis susijusių teisės aktų parengimo.

 4. Užtikrinti tarptautinius ryšius studijų kokybės vertinimo ir kvalifikacijų vertinimo srityse.

 5. Koordinuoti  Tarptautinio projekto (LIREQA) įgyvendinimą pagal veiklų planą.

 6. Koordinuoti SKVC veiklos tobulinimą ENQA įvykdyto išorinio SKVC vertinimo ekspertų grupės ir EQAR rekomendacijų pagrindu bei išanalizavus kitų užsienio organizacijų patirtį.

 1. Einamaisiais metais koordinuoti kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo funkcijų vykdymą, prižiūrėti studijų krypčių vertinimą ir akreditavimą, institucinį vertinimą ir akreditavimą, teikti siūlymus dėl veiklų vykdymo gerinimo.

 2. Koordinuoti ENQA paskesnės veiklos po išorinio vertinimo vizitą Centre.

 3. Koordinuoti Centro strateginio plano 2020-2023 laikotarpiui parengimą, atsižvelgiant į funkcijų audito rezultatus ir ENQA ekspertų rekomendacijas.

 4. Užtikrinti tarptautinius ryšius studijų kokybės vertinimo (apimant studijų programų ir institucijų vertinimą) ir kvalifikacijų vertinimo srityse.

 5. Koordinuoti  tarptautinio projekto LIREQA įgyvendinimą pagal veiklų planą.