Spausdinti

Studijų vertinimo rezultatai

Paieškoje pateikiami nuo 2011 metų* Studijų kokybės vertinimo centro atliktų išorinių vertinimų rezultatai. 2019 m. liepos 17 d. patvirtinus Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius nustatyta, kad visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos nustatyta tvarka. Todėl paieškos sistemoje pateikiami programų akreditavimo terminai neturi įtakos programos vykdymui. 

Į šią paieškos sistemą nėra įtraukiamos kitų aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūrų vertinimo išvados. Šių studijų programų vertinimo išvadų reikia ieškoti konkrečios aukštosios mokyklos tinklapyje arba vertinimą atlikusios agentūros tinklapyje.

Daugiau informacijos apie studijų programas galite rasti Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS)

*Jeigu paieškoje nėra studijų programos išorinio vertinimo išvadų, gali būti, kad tai nauja studijų programa, kuri nebuvo vertinta ekspertų, t. y. buvo atliktas tik jos supaprastintas vertinimas nustatant programos atitikimą formaliesiems teisės aktų reikalavimams, arba tai vykdoma studijų programa, kurios išorinis ekspertinis vertinimas dar nebuvo atliktas.  

Studijų programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokslo ir studijų institucija Studijų tipas Studijų krypčių grupės Studijų kryptis Akreditavimo būvis Akredituota iki Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) Vertinimo išvados
Socialinis darbas 65305S214, 653L50001 Žemaitijos kolegija Koleginės studijos Socialinis darbas Akredituota 3 metams 2018-06-30 16.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 3.00
ZC_Social_Work_ProfBA_2014
ZC_Social_Work_ProfBA_2014
Draudimas 65303S102, 653N32001 Vilniaus kolegija Koleginės studijos Finansai Akredituota 2013-12-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Meno vadyba 61204M103, 612W90001 6121LX065 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Bakalauro studijos Verslo ir viešoji vadyba Vadyba Akredituota 3 metams 2020-06-30 15.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
LMTA_Meno_vadyba_BA_2014 LMTA_Meno vadyba_6121LX065_B_pažangos ataskaita_2016
LMTA_Meno_vadyba_BA_2014 LMTA_Meno vadyba_6121LX065_B_pažangos ataskaita_2016
Socialinis darbas 61205S206, 612L50001 6121JX020 Vilniaus universitetas Bakalauro studijos Socialinis darbas Akredituota 6 metams 2021-07-01 20.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Social_Work_BA_2014
VU_Social_Work_BA_2014
Finansai 65303S103, 653N30003 6531LX039 Vilniaus kolegija Koleginės studijos Verslo ir viešoji vadyba Finansai Akredituota 6 metams 2020-08-31 20.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
VK_Finansai_PBA_2013
VK_Finansai_PBA_2013
TV operatoriaus menas 61204M104 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Bakalauro studijos Audiovizualinis menas Akredituota 2011-12-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Socialinis darbas medicinoje 61205S208, 612L51001 6121JX004 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Bakalauro studijos Socialiniai mokslai Socialinis darbas Akredituota 6 metams 2021-06-30 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
LUHS_Social Work in Medicine_BA_2014 LSMU_Socialinis darbas medicinoje_BA_6121JX004_pažangos ataskaita_2016
LUHS_Social Work in Medicine_BA_2014 LSMU_Socialinis darbas medicinoje_BA_6121JX004_pažangos ataskaita_2016
Kino menas 61204M105, 612W43001 6121PX008 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Bakalauro studijos Menai Teatras ir kinas Akredituota 3 metams 2020-08-31 19.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
LMTA_Vaizdo_rezisura_BA_2014 LMTA_Vaizdo režisūra_6121PX008_B_pažangos ataskaita_2016
LMTA_Vaizdo_rezisura_BA_2014 LMTA_Vaizdo režisūra_6121PX008_B_pažangos ataskaita_2016
Fotografija ir medijos menas 61204M101, 612W60001 6121PX014 Vilniaus dailės akademija Bakalauro studijos Fotografija ir medijos Akredituota 6 metams 2020-08-31 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VDA_Fotografija_ir_medijos_menas_BA_2014
VDA_Fotografija_ir_medijos_menas_BA_2014
Informacijos visuomenės studijos 62605S101, 621L30002 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Sociologija Akredituota 2012-12-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Socialinis darbas 62405S202, 621L50003, 6211JX011 Vytauto Didžiojo universitetas Magistrantūros studijos Socialiniai mokslai Socialinis darbas Akredituota 6 metams 2024-08-31 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
LEU_Socialinis_darbas_MA_2014 LUES_MA_Socialinis darbas Socialinis darbas_MA_6211JX011_pažangos ataskaita_2016
LEU_Socialinis_darbas_MA_2014 LUES_MA_Socialinis darbas Socialinis darbas_MA_6211JX011_pažangos ataskaita_2016
Garso režisūra 62404M105, 621W37001, 6211PX034 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Magistrantūros studijos Menai Muzika Akredituota 3 metams 2020-06-30 15.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
LMTA_Garso rezisura_M_2014 LMTA_Garso režisūra_6211PX034_M_pažangos ataskaita_2016
LMTA_Garso rezisura_M_2014 LMTA_Garso režisūra_6211PX034_M_pažangos ataskaita_2016
Sociologija ir kriminologija 62605S102, 621L35001, 6211JX025 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Socialiniai mokslai Sociologija Akredituota 6 metams 2020-08-31 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Sociologija ir kriminologija_MA_2012
VU_Sociologija ir kriminologija_MA_2012
Socialinis darbas 62405S203, 621L50001, 6211JX027 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Socialiniai mokslai Socialinis darbas Akredituota 6 metams 2021-07-01 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Social_Work_MA_2014
VU_Social_Work_MA_2014
Kino režisūra 62404M106 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Magistrantūros studijos Audiovizualinis menas Akredituota 2011-12-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Meno vadyba 62404M101, 621W90001 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Magistrantūros studijos Meno studijos Akredituota 3 metams 2015-06-30 16.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 4.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 2.00
LMTA_meno_vadyba_MA
LMTA_meno_vadyba_MA
Socialinė gerontologija 62405S205, 621L51001 Mykolo Romerio universitetas Magistrantūros studijos Socialinis darbas Akredituota 2016-08-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Informatika 62409P107, 621I10007, 6211BX021 Šiaulių universitetas Magistrantūros studijos Informatikos mokslai Informatika Akredituota 3 metams 2017-06-30 15.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
SU_Informatika_M_2016 SU_Informatika_MA_2013
SU_Informatika_M_2016 SU_Informatika_MA_2013
Vaizdo operatorius 62404M102, 621W43001 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Magistrantūros studijos Menai Teatras ir kinas Akredituota 3 metams 2018-06-30 13.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
LMTA_Cinematography_MA_2015
LMTA_Cinematography_MA_2015
Socialinė politika 62605S203, 621L40001, 6211JX026 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Socialiniai mokslai Sociologija Akredituota 3 metams 2021-04-19 17.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
VU_Socialine politika_M_2014 VU_Socialinė politika
VU_Socialine politika_M_2014 VU_Socialinė politika
E. mokymosi technologijos 62409P108, 621I10008 Šiaulių universitetas Magistrantūros studijos Informatika Akredituota 3 metams 2016-06-30 14.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
\SU_informatikos_62409P108_2010.
\SU_informatikos_62409P108_2010.
Kino menas 62404M103, 621W43002, 6211PX003 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Magistrantūros studijos Menai Kinas Akredituota 3 metams 2020-08-31 17.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
LMTA_Vaizdo rezisura_MA_2014 LMTA_Vaizdo režisūra_M_6211PX003_pažangos ataskaita_2016
LMTA_Vaizdo rezisura_MA_2014 LMTA_Vaizdo režisūra_M_6211PX003_pažangos ataskaita_2016
Kultūros studijos 62605S105, 621L30004 Europos humanitarinis universitetas Magistrantūros studijos Sociologija Akredituota 2013-07-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Kultūrinių grupių studijos 62605S106, 621L33001 Vytauto Didžiojo universitetas Magistrantūros studijos Sociologija Akredituota 2012-12-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Psichologija 61206S101, 612S10003, 6121JX065 Klaipėdos universitetas Bakalauro studijos Socialiniai mokslai Psichologija Akredituota 3 metams 2021-04-19 18.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KU_ Psychology (psichologija)_BA_2011 KU_Psychology (BA)
KU_ Psychology (psichologija)_BA_2011 KU_Psychology (BA)
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 97