Spausdinti

Studijų vertinimo rezultatai

Paieškoje pateikiami nuo 2011 metų* Studijų kokybės vertinimo centro atliktų išorinių vertinimų rezultatai. 2019 m. liepos 17 d. patvirtinus Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius nustatyta, kad visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos nustatyta tvarka. Todėl paieškos sistemoje pateikiami programų akreditavimo terminai neturi įtakos programos vykdymui. 

Į šią paieškos sistemą nėra įtraukiamos kitų aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūrų vertinimo išvados. Šių studijų programų vertinimo išvadų reikia ieškoti konkrečios aukštosios mokyklos tinklapyje arba vertinimą atlikusios agentūros tinklapyje.

Daugiau informacijos apie studijų programas galite rasti Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS)

Šiuo metu kad dėl techninių nesklandumų 2020–2021 m. vertintų studijų krypčių vertinimo išvadų ieškokite AIKOS.

*Jeigu paieškoje nėra studijų programos išorinio vertinimo išvadų, gali būti, kad tai nauja studijų programa, kuri nebuvo vertinta ekspertų, t. y. buvo atliktas tik jos supaprastintas vertinimas nustatant programos atitikimą formaliesiems teisės aktų reikalavimams, arba tai vykdoma studijų programa, kurios išorinis ekspertinis vertinimas dar nebuvo atliktas.  

Studijų programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokslo ir studijų institucija Studijų tipas Studijų krypčių grupės Studijų kryptis Akreditavimo būvis Akredituota iki Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) Vertinimo išvados
Informacinės sistemos 612I20001, 6121BX011 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Informacijos sistemos Akredituota 6 metams 2013-04-30 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Informacines sistemos
KTU_Informacines sistemos
Informatika 61209P104, 612I10004, 6121BX010 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Informatika Akredituota 3 metams 2017-09-30 15.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 2.00
KTU_Informatika_BA_2013
KTU_Informatika_BA_2013
Informatika 62409P110, 621I10003, 6211BX007 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Informatika Akredituota 3 metams 2017-09-30 17.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 2.00
KTU_Informatika_MA_2013
KTU_Informatika_MA_2013
Medicinos fizika 62402B102, 621B92002, 6213GX001 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Sveikatos mokslai Medicina ir sveikata Akredituota 3 metams 2020-08-31 17.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 2.00
KTU_Medical physics_MA_2014
KTU_Medical physics_MA_2014
Biomedicininė inžinerija 62402B103, 621H16001, 6211EX002 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Bendroji inžinerija Akredituota 6 metams 2020-09-01 22.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
KTU_Biomedical engineering_MA_2014
KTU_Biomedical engineering_MA_2014
Finansai 612N30001, 6121LX022 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Verslo ir viešoji vadyba Finansai Akredituota 6 metams 2020-08-31 22.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
KTU Finansai BA_2012
KTU Finansai BA_2012
Atsinaujinančioji energetika 612E33001, 6121EX021 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Inžinerijos mokslai Energijos inžinerija Akredituota 3 metams 2020-08-31 15.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Atsinaujinan ioji_energetika_B_2015
KTU_Atsinaujinan ioji_energetika_B_2015
Gamybos inžinerija 612H70001, 6121EX016 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Inžinerijos mokslai Gamybos inžinerija Akredituota 6 metams 2020-08-31 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Gamybos in inerija ir technologijos Ba_2012
KTU_Gamybos in inerija ir technologijos Ba_2012
Biomedicininė elektronika 612H16001, 6121EX002 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Inžinerijos mokslai Bendroji inžinerija Akredituota 6 metams 2020-08-31 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Biomedicinine elektronika_BA_2013
KTU_Biomedicinine elektronika_BA_2013
Vienlustės sistemos 62407T103, 621E10001 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Informatikos inžinerija Akredituota 2014-12-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
KTU_Informaciniu_Vienlustes_baigiamosios_MA_2005
KTU_Informaciniu_Vienlustes_baigiamosios_MA_2005
Informacinių sistemų inžinerija 62407T110, 621E15001, 6211BX009 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Informatikos inžinerija Akredituota 6 metams 2020-09-01 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_ Informacini sistem in inerija_MA_2014
KTU_ Informacini sistem in inerija_MA_2014
Grafinių komunikacijų inžinerija 62608T203, 621H74002, 6211EX016 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Gamybos inžinerija Akredituota 6 metams 2020-09-01 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Gafiniu komunikaciju inzinerija_MA_2014
KTU_Gafiniu komunikaciju inzinerija_MA_2014
Skaitmeninė kultūra 62601H101, 621V50002, 6211NX032 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Humanitariniai mokslai Filosofija Akredituota 3 metams 2021-08-31 14.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
KTU_Digital Culture MA
KTU_Digital Culture MA
Lyderystė 612N60001, 6121LX025 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Verslo ir viešoji vadyba Žmonių išteklių vadyba Akredituota 3 metams 2022-08-31 15.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
KTU_Lydersyte_BA_2013
KTU_Lydersyte_BA_2013
Viešojo sektoriaus ekonomika 612L10008 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Ekonomika Akredituota 2015-06-30 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Muzikos technologijos 61204M108, 612W37001, 6121PX030 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Muzika Akredituota 6 metams 2021-09-01 21.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
KTU_Muzikos technologijos_BA_2015
KTU_Muzikos technologijos_BA_2015
Strateginė lyderystė 621N20034 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Žmonių išteklių vadyba Akredituota 6 metams 2022-09-01 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU Strateginė lyderystė 2016
KTU Strateginė lyderystė 2016
Transporto priemonės 62403T103, 621E20002 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Sausumos transporto inžinerija Akredituota 2015-08-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Pramoninė biotechnologija 612J70001, 6121FX006 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Technologijų mokslai Biotechnologijos Akredituota 3 metams 2020-08-31 16.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Pramoninė_biotechnologija_B_2016
KTU_Pramoninė_biotechnologija_B_2016
Medijų filosofija 612V56001, 6121NX037 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Humanitariniai mokslai Filosofija Akredituota 6 metams 2024-08-31 19.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Mediju_filosofija_2013 KTU_Media Philosophy BA
KTU_Mediju_filosofija_2013 KTU_Media Philosophy BA
Robotika 612H67001 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Inžinerijos mokslai Elektronikos ir elektros inžinerija Akredituota 6 metams 2020-09-01 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_ Robotika_BA_2014
KTU_ Robotika_BA_2014
Programų sistemos 612I30002, 6121BX012 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Informatikos mokslai Programų sistemos Akredituota 3 metams 2020-08-31 15.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 2.00
KTU_Programu_sistemos_BA_2013
KTU_Programu_sistemos_BA_2013
Statybų technologijos 612J80002, 6121EX006 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Statybų technologijos Akredituota 3 metams 2018-08-31 18.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Statybu_technologijos_BA_2014
KTU_Statybu_technologijos_BA_2014
Apskaita 612N40002 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Apskaita Akredituota 6 metams 2020-09-01 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Accounting_BA_2014
KTU_Accounting_BA_2014
Verslo ekonomika 621L17001 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Ekonomika Akredituota 6 metams 2020-09-01 21.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
KTU_Verslo ekonomika_Ma_2013
KTU_Verslo ekonomika_Ma_2013
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 93