Spausdinti

Studijų vertinimo rezultatai

Paieškoje pateikiami nuo 2011 metų* Studijų kokybės vertinimo centro atliktų išorinių vertinimų rezultatai. 2019 m. liepos 17 d. patvirtinus Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius nustatyta, kad visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos nustatyta tvarka. Todėl paieškos sistemoje pateikiami programų akreditavimo terminai neturi įtakos programos vykdymui. 

Į šią paieškos sistemą nėra įtraukiamos kitų aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūrų vertinimo išvados. Šių studijų programų vertinimo išvadų reikia ieškoti konkrečios aukštosios mokyklos tinklapyje arba vertinimą atlikusios agentūros tinklapyje.

Daugiau informacijos apie studijų programas galite rasti Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS)

Šiuo metu kad dėl techninių nesklandumų 2020–2021 m. vertintų studijų krypčių vertinimo išvadų ieškokite AIKOS.

*Jeigu paieškoje nėra studijų programos išorinio vertinimo išvadų, gali būti, kad tai nauja studijų programa, kuri nebuvo vertinta ekspertų, t. y. buvo atliktas tik jos supaprastintas vertinimas nustatant programos atitikimą formaliesiems teisės aktų reikalavimams, arba tai vykdoma studijų programa, kurios išorinis ekspertinis vertinimas dar nebuvo atliktas.  

Studijų programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokslo ir studijų institucija Studijų tipas Studijų krypčių grupės Studijų kryptis Akreditavimo būvis Akredituota iki Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) Vertinimo išvados
Edukologija 62607S119, 621X20002 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Edukologija Akredituota 6 metams 2021-07-01 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Edukologija_M_2015
VU_Edukologija_M_2015
Edukologija 61207S135, 612X20001,6121MX049 Klaipėdos universitetas Bakalauro studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2021-06-30 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KU_Educology_Ba_2014
KU_Educology_Ba_2014
Teisės edukologija 62407S101, 621X20019, 6211MX025 Mykolo Romerio universitetas Magistrantūros studijos Edukologija Akredituota 2020-08-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Edukacinės technologijos 62407S115, 621X20003, 6211MX019 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2021-06-30 24.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 4.00
KTU_Educational Technologies_MA_2014
KTU_Educational Technologies_MA_2014
Edukologija 621X20005, 62607S105, 6211MX001 Lietuvos kūno kultūros akademija Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2021-06-30 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
LSU_Educology_MA_2014
LSU_Educology_MA_2014
Socialinė pedagogika 612X10003, 61207S137, 612X10003 Lietuvos kūno kultūros akademija Bakalauro studijos Ugdymo mokslai Edukologija Neakredituota 2016-07-15 15.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
LAPE_social_pedagogy_final
LAPE_social_pedagogy_final
Socialinė pedagogika 612X16003, 61207S143, 6121MX043 Šiaulių universitetas Bakalauro studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2020-06-30 21.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
SU_Socialine pedagogika_B_2014 ŠU_Socialinė pedagogika 612X16003_pažangos ataskaita_2016
SU_Socialine pedagogika_B_2014 ŠU_Socialinė pedagogika 612X16003_pažangos ataskaita_2016
Pradinio ugdymo pedagogika 61207S108, 612X10006 Šiaulių universitetas Bakalauro studijos Edukologija Akredituota 2016-06-30 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 61207S112, 612X10007, 612X12004, 6121MX040 Šiaulių universitetas Bakalauro studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 2020-08-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
ŠU_Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 612X12004_pažangos ataskaita_2016
ŠU_Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 612X12004_pažangos ataskaita_2016
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir muzika 61207S128, 612X10008 Šiaulių universitetas Bakalauro studijos Edukologija Akredituota 2013-12-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas 61207S131, 612X10009, 612X11004, 6121MX044 Šiaulių universitetas Bakalauro studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 2020-08-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Filosofija ir pilietinis ugdymas 61207S146, 612V50004 Šiaulių universitetas Bakalauro studijos Edukologija Akredituota 2015-06-30 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga 62407S102, 621X20007, 6211MX043 Klaipėdos universitetas Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 3 metams 2020-08-31 14.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
KU_ eimos edukologija ir vaiko teisi apsauga_M_2016
KU_ eimos edukologija ir vaiko teisi apsauga_M_2016
Taikomoji etika 62407S105, 621X20012, 6211MX015 Vytauto Didžiojo universitetas Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2020-08-31 22.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
LEU_Taikomoji_etika_MA_2013
LEU_Taikomoji_etika_MA_2013
Ikimokyklinė edukologija 62407S106, 621X20013, 6211MX008 Vytauto Didžiojo universitetas Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2020-06-22 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
LEU_Ikimokykline_edukologija_M_2013
LEU_Ikimokykline_edukologija_M_2013
Pradinis ugdymas 62407S108, 621X20015 Lietuvos edukologijos universitetas Magistrantūros studijos Edukologija Neakredituota 2015-06-30 11.00
 • 1.00
 • 1.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
LEU_Pradinis_ugdymas_2013
LEU_Pradinis_ugdymas_2013
Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas 62607S120, 621X20029, 6211MX027 Šiaulių universitetas Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 3 metams 2020-08-31 15.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 2.00
SU_Tarpulturinis ugdymas ir tarpininkavimas_M_2016 ŠU_Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas 621X20029_pažangos ataskaita_2016
SU_Tarpulturinis ugdymas ir tarpininkavimas_M_2016 ŠU_Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas 621X20029_pažangos ataskaita_2016
Pedagoginė pagalba 65307S125, 653X18001 Utenos kolegija Koleginės studijos Edukologija Akredituota 2013-01-14 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
UK_Pedagogine pagalba_pataisos
UK_Pedagogine pagalba_pataisos
Sveikatos edukologija 61207S142, 612X20002, 6121MX046 Šiaulių universitetas Bakalauro studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2021-06-30 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
SU_Sveikatos edukologija_B_2015 ŠU_Sveikatos edukologija 612X20002_pažangos ataskaita_2016
SU_Sveikatos edukologija_B_2015 ŠU_Sveikatos edukologija 612X20002_pažangos ataskaita_2016
Taikomoji kūno kultūra 62407S114, 621X20030, 6211MX032 Šiaulių universitetas Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 3 metams 2018-06-30 17.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
SU_Taikomoji kuno kultura_M_2015 ŠU_Taikomoji kūno kultūra 621X20030_pažangos ataskaita_2016
SU_Taikomoji kuno kultura_M_2015 ŠU_Taikomoji kūno kultūra 621X20030_pažangos ataskaita_2016
Kūno kultūros ir sporto edukologija 62607S122, 621X20027, 6211MX034 Šiaulių universitetas Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2021-06-30 19.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
SU_Kuno kulturos ir sporto edukologija_M_2015 ŠU_Kūno kultūros ir sporto edukologija 621X20027_pažangos ataskaita_2016
SU_Kuno kulturos ir sporto edukologija_M_2015 ŠU_Kūno kultūros ir sporto edukologija 621X20027_pažangos ataskaita_2016
Karjeros edukologija 62607S123, 621X20028, 6211MX035 Šiaulių universitetas Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2021-06-30 20.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
SU_Career Educology_MA_ 2014 ŠU_Karjeros edukologija 621X20028_pažangos ataskaita_2016
SU_Career Educology_MA_ 2014 ŠU_Karjeros edukologija 621X20028_pažangos ataskaita_2016
Karjeros projektavimas 62607S117, 621X20022 Vytauto Didžiojo universitetas Magistrantūros studijos Edukologija Akredituota 2019-08-31 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Švietimo vadyba ir lyderystė 621X20032, 6211MX014 Vytauto Didžiojo universitetas Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 3 metams 2020-08-31 14.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 3.00
LEU_Sveitimo_vadyba_ir_lyderyste_MA_2014 Švietimo vadyba ir lyderystė_MA_6211MX014_pažangos ataskaita_2016
LEU_Sveitimo_vadyba_ir_lyderyste_MA_2014 Švietimo vadyba ir lyderystė_MA_6211MX014_pažangos ataskaita_2016
Edukologija 62407S116, 621X20004, 6211MX020 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2020-08-31 22.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
KTU_Edukologija_MA_2010
KTU_Edukologija_MA_2010
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 88