Spausdinti

Studijų vertinimo rezultatai

Paieškoje pateikiami nuo 2011 metų* Studijų kokybės vertinimo centro atliktų išorinių vertinimų rezultatai. 2019 m. liepos 17 d. patvirtinus Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius nustatyta, kad visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos nustatyta tvarka. Todėl paieškos sistemoje pateikiami programų akreditavimo terminai neturi įtakos programos vykdymui. 

Į šią paieškos sistemą nėra įtraukiamos kitų aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūrų vertinimo išvados. Šių studijų programų vertinimo išvadų reikia ieškoti konkrečios aukštosios mokyklos tinklapyje arba vertinimą atlikusios agentūros tinklapyje.

Daugiau informacijos apie studijų programas galite rasti Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS)

*Jeigu paieškoje nėra studijų programos išorinio vertinimo išvadų, gali būti, kad tai nauja studijų programa, kuri nebuvo vertinta ekspertų, t. y. buvo atliktas tik jos supaprastintas vertinimas nustatant programos atitikimą formaliesiems teisės aktų reikalavimams, arba tai vykdoma studijų programa, kurios išorinis ekspertinis vertinimas dar nebuvo atliktas.  

Studijų programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokslo ir studijų institucija Studijų tipas Studijų krypčių grupės Studijų kryptis Akreditavimo būvis Akredituota iki Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) Vertinimo išvados
Modeliavimas ir duomenų analizė 62401P204, 621G30002, 6211AX004 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Matematikos mokslai Statistika Akredituota 6 metams 2029-07-18 21.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_statistika_MA_2010 VU Statistikos krypties išorinio vertinimo išvados 2022
VU_statistika_MA_2010 VU Statistikos krypties išorinio vertinimo išvados 2022
Fizikinės technologijos ir jų vadyba 62408T102, 621J50001, 6211FX002 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Technologijų mokslai Medžiagų technologijos Akredituota 6 metams 2020-07-01 20.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Fizikines technologijos ir ju vadyba_MA_2014
VU_Fizikines technologijos ir ju vadyba_MA_2014
Reabilitacija 62411B205, 621B30001 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Reabilitacija Neakredituota 2018-07-01 11.00
 • 1.00
 • 1.00
 • 2.00
 • 4.00
 • 1.00
 • 2.00
VU_Reabilitacija
VU_Reabilitacija
Anglų ir kita užsienio kalba 612Q10004 Vilniaus universitetas Bakalauro studijos Lingvistika Akredituota 6 metams 2022-07-01 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VU Anglu ir kita uzsienio kalba_2016
VU Anglu ir kita uzsienio kalba_2016
Anglų kalbotyra 62404H111, 621Q10001 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Lingvistika Akredituota 6 metams 2021-07-01 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Anglu kalbotyra_Ma_2014
VU_Anglu kalbotyra_Ma_2014
Darnios regioninės sveikatos sistemos 62610B103, 628A60001 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Visuomenės sveikata Akredituota 3 metams 2017-07-01 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 4.00
 • 4.00
Darnios regionines sveikatos sistemos_M_2014
Darnios regionines sveikatos sistemos_M_2014
Ergoterapija 61211B204, 612B32001, 6121GX014 Vilniaus universitetas Bakalauro studijos Sveikatos mokslai Reabilitacija Akredituota 3 metams 2020-08-31 16.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
VU_Ergoterapija_BA_2015
VU_Ergoterapija_BA_2015
Kineziterapija 61211B205, 612B31001, 6121GX013 Vilniaus universitetas Bakalauro studijos Sveikatos mokslai Reabilitacija Akredituota 3 metams 2020-08-31 17.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 2.00
VU_Kineziterapija_BA_2015
VU_Kineziterapija_BA_2015
Anglų filologija 61204H108, 612Q30002 Vilniaus universitetas Bakalauro studijos Anglų filologija Akredituota 6 metams 2020-07-01 20.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Anglu filologija_BA_2014
VU_Anglu filologija_BA_2014
Tarptautinė projektų vadyba 621N90006 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Verslo ir viešoji vadyba Vadyba Akredituota 6 metams 2023-09-30 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Tarptautinė projektų vadyba_2017
VU_Tarptautinė projektų vadyba_2017
Slauga 61211B113, 612B70001 Vilniaus universitetas Bakalauro studijos Slauga Neakredituota 2017-07-01 11.00
 • 1.00
 • 1.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
VU_Slauga_Ba_2014
VU_Slauga_Ba_2014
Slauga 62411B102, 621B70001 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Slauga Neakredituota 2017-07-01 12.00
 • 1.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
VU_Slauga_Ma_2014
VU_Slauga_Ma_2014
Anglistika 62604H110, 621Q34001 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Anglų filologija Akredituota 6 metams 2020-07-01 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Anglistika_MA_2014
VU_Anglistika_MA_2014
Europos Sąjungos verslo teisė 621M90027, 6211KX001 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Teisė Akredituota 6 metams 2020-07-01 22.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
VU_European Union Business Law_MA_2014
VU_European Union Business Law_MA_2014
Nanotechnologijos ir medžiagotyra 612F10003, 6121CX002 Vilniaus universitetas Bakalauro studijos Chemija Akredituota 3 metams 2020-07-01 16.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
VU Chemistry of Nanomaterials BA (2)
VU Chemistry of Nanomaterials BA (2)
Bendroji kalbotyra 621Q13001, 6211NX014 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Humanitariniai mokslai Lingvistika Akredituota 3 metams 2020-08-31 17.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
VU_Bendroji kalbotyra_ MA_2014
VU_Bendroji kalbotyra_ MA_2014
Taikomoji fizinė veikla 621B33002, 6211GX013 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Sveikatos mokslai Reabilitacija Akredituota 3 metams 2019-08-31 12.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 2.00
VU_Taikomoji fizine veikla_M_2014
VU_Taikomoji fizine veikla_M_2014
Medicinos genetika 621B93001, 6211GX015 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Medicina ir sveikata Akredituota 6 metams 2020-07-01 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Medical_Genetics_2014
VU_Medical_Genetics_2014
Chemija 621F10004 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Chemija Akredituota 2014-07-29 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
Nanomedžiagų chemija 621F10005, 6211CX004 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Fiziniai mokslai Chemija Akredituota 3 metams 2020-08-31 14.00
 • 2.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
VU_Nanomedžiagų chemija_MA_2014
VU_Nanomedžiagų chemija_MA_2014
Medicinos fizika 62602B101, 621B92001 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Medicina ir sveikata Akredituota 6 metams 2020-07-01 20.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Medicinos fizika_2011
VU_Medicinos fizika_2011
Psichologija 61206S104, 612S10001, 6121JX027 Vilniaus universitetas Bakalauro studijos Socialiniai mokslai Psichologija Akredituota 6 metams 2024-05-23 19.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_psichologija_BA_2011 SV4-12 VU_Psychology (BA)
VU_psichologija_BA_2011 SV4-12 VU_Psychology (BA)
Klinikinė psichologija 62406S104, 621S16001, 6211JX039 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Socialiniai mokslai Psichologija Akredituota 3 metams 2021-04-19 17.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 2.00
VU_klinikine_psichologija_MA_2011 VU_Klinikinė psichologija_6211JX039_2018_MA
VU_klinikine_psichologija_MA_2011 VU_Klinikinė psichologija_6211JX039_2018_MA
Organizacinė psichologija 62406S105, 621S15001, 6211JX038 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Psichologija Akredituota 6 metams 2024-08-31 20.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_organizacine_psichologija_MA_2011 SV4-213_VU_Organizacinė psichologija_211JX038_2017
VU_organizacine_psichologija_MA_2011 SV4-213_VU_Organizacinė psichologija_211JX038_2017
Pedagoginė psichologija 62406S106, 621S18001, 621S18001 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Psichologija Akredituota 3 metams 2014-07-01 17.00
 • 3.00
 • 2.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 2.00
VU_pedagogine_psichologija_MA_2011
VU_pedagogine_psichologija_MA_2011
1 ... 76 77 78 79 80 81 82 ... 97