Spausdinti

Studijų vertinimo rezultatai

Paieškoje pateikiami nuo 2011 metų* Studijų kokybės vertinimo centro atliktų išorinių vertinimų rezultatai. 2019 m. liepos 17 d. patvirtinus Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius nustatyta, kad visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos nustatyta tvarka. Todėl paieškos sistemoje pateikiami programų akreditavimo terminai neturi įtakos programos vykdymui. 

Į šią paieškos sistemą nėra įtraukiamos kitų aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūrų vertinimo išvados. Šių studijų programų vertinimo išvadų reikia ieškoti konkrečios aukštosios mokyklos tinklapyje arba vertinimą atlikusios agentūros tinklapyje.

Daugiau informacijos apie studijų programas galite rasti Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS)

*Jeigu paieškoje nėra studijų programos išorinio vertinimo išvadų, gali būti, kad tai nauja studijų programa, kuri nebuvo vertinta ekspertų, t. y. buvo atliktas tik jos supaprastintas vertinimas nustatant programos atitikimą formaliesiems teisės aktų reikalavimams, arba tai vykdoma studijų programa, kurios išorinis ekspertinis vertinimas dar nebuvo atliktas.  

Studijų programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokslo ir studijų institucija Studijų tipas Studijų krypčių grupės Studijų kryptis Akreditavimo būvis Akredituota iki Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) Vertinimo išvados
Finansai 612N30001, 6121LX022 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Verslo ir viešoji vadyba Finansai Akredituota 6 metams 2020-08-31 22.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
KTU Finansai BA_2012
KTU Finansai BA_2012
Gamybos inžinerija 612H70001, 6121EX016 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Inžinerijos mokslai Gamybos inžinerija Akredituota 6 metams 2020-08-31 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Gamybos in inerija ir technologijos Ba_2012
KTU_Gamybos in inerija ir technologijos Ba_2012
Biomedicininė elektronika 612H16001, 6121EX002 Kauno technologijos universitetas Bakalauro studijos Inžinerijos mokslai Bendroji inžinerija Akredituota 6 metams 2020-08-31 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Biomedicinine elektronika_BA_2013
KTU_Biomedicinine elektronika_BA_2013
Informatikos inžinerija 61207T103, 612E10003, 6121BX029 Klaipėdos universitetas Bakalauro studijos Informatikos inžinerija Akredituota 6 metams 2021-06-30 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
KU_Informatikos_inzinerija_BA_2015
KU_Informatikos_inzinerija_BA_2015
Informacinių sistemų inžinerija 62407T110, 621E15001, 6211BX009 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Informatikos inžinerija Akredituota 6 metams 2020-09-01 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_ Informacini sistem in inerija_MA_2014
KTU_ Informacini sistem in inerija_MA_2014
Fizikinės technologijos ir jų vadyba 62408T102, 621J50001, 6211FX002 Vilniaus universitetas Magistrantūros studijos Technologijų mokslai Medžiagų technologijos Akredituota 6 metams 2020-07-01 20.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
VU_Fizikines technologijos ir ju vadyba_MA_2014
VU_Fizikines technologijos ir ju vadyba_MA_2014
Grafinių komunikacijų inžinerija 62608T203, 621H74002, 6211EX016 Kauno technologijos universitetas Magistrantūros studijos Gamybos inžinerija Akredituota 6 metams 2020-09-01 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KTU_Gafiniu komunikaciju inzinerija_MA_2014
KTU_Gafiniu komunikaciju inzinerija_MA_2014
Evangeliškoji teologija 61202H103, 612V60003, 6121NX006 LCC Tarptautinis universitetas Bakalauro studijos Teologija Akredituota 6 metams 2022-08-31 21.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
LCC_Evangeliskoji_teologija_BA
LCC_Evangeliskoji_teologija_BA
Religijos pedagogika 61202H205, 612X13015, 6121MX036 Vytauto Didžiojo universitetas Bakalauro studijos Pedagogika Akredituota 6 metams 2022-06-30 21.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
VDU_Religijos_pedagogika_BA_2015 VDU_Religijos_pedagogika_6121MX036_paskesnės veiklos ataskaita_2017
VDU_Religijos_pedagogika_BA_2015 VDU_Religijos_pedagogika_6121MX036_paskesnės veiklos ataskaita_2017
Sveikatos edukologija 61207S142, 612X20002, 6121MX046 Šiaulių universitetas Bakalauro studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2021-06-30 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
SU_Sveikatos edukologija_B_2015 ŠU_Sveikatos edukologija 612X20002_pažangos ataskaita_2016
SU_Sveikatos edukologija_B_2015 ŠU_Sveikatos edukologija 612X20002_pažangos ataskaita_2016
Kūno kultūros ir sporto edukologija 62607S122, 621X20027, 6211MX034 Šiaulių universitetas Magistrantūros studijos Ugdymo mokslai Edukologija Akredituota 6 metams 2021-06-30 19.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
SU_Kuno kulturos ir sporto edukologija_M_2015 ŠU_Kūno kultūros ir sporto edukologija 621X20027_pažangos ataskaita_2016
SU_Kuno kulturos ir sporto edukologija_M_2015 ŠU_Kūno kultūros ir sporto edukologija 621X20027_pažangos ataskaita_2016
Akušerija 612B72001, 6121GX007 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Bakalauro studijos Slauga Akredituota 6 metams 2022-06-30 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
LSMU_Aku erija_B_2016
LSMU_Aku erija_B_2016
Muzikos pedagogika 65301M103, 653X14004, 6531MX009 Panevėžio kolegija Koleginės studijos Pedagogika Akredituota 6 metams 2021-06-30 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
PK_Music_pedagogy_2015 PK_(Rokiskis)_Music_pedagogy_2015
PK_Music_pedagogy_2015 PK_(Rokiskis)_Music_pedagogy_2015
Bendrosios praktikos slauga 65311B103, 653B70003, 6531GX012 Vilniaus kolegija Bakalauro studijos Slauga Akredituota 6 metams 2022-06-30 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016 VK_Bendrosios praktikos slauga_6531GX012_Paskesnes veiklos ataskaita_2018
VK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016 VK_Bendrosios praktikos slauga_6531GX012_Paskesnes veiklos ataskaita_2018
Populiarioji muzika 65301M107, 653W31002, 6531PX015 Vilniaus kolegija Koleginės studijos Muzika Akredituota 6 metams 2021-06-30 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
VK_Populiarioji_muzika_BA_2015
VK_Populiarioji_muzika_BA_2015
Bendrosios praktikos slauga 65311B104, 653B70005, 6531GX040 Kauno kolegija Koleginės studijos Sveikatos mokslai Slauga Akredituota 6 metams 2022-06-30 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016 KK_Bendrosios_praktikos_slauga_6531GX040_pažangos ataskaita_2018
KK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016 KK_Bendrosios_praktikos_slauga_6531GX040_pažangos ataskaita_2018
Bendrosios praktikos slauga 65311B105, 653B70006,6531GX002 Klaipėdos valstybinė kolegija Koleginės studijos Slauga Akredituota 6 metams 2022-06-30 22.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
KVK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016
KVK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016
Atlikimo menas 612W31002, 6121PX039 Klaipėdos universitetas Bakalauro studijos Menai Muzika Akredituota 6 metams 2021-06-30 22.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
KU_Atlikimo menas_ BA_2015
KU_Atlikimo menas_ BA_2015
Bendrosios praktikos slauga 65311B114, 653B70004, 6531GX030 Šiaulių valstybinė kolegija Specialiosios profesinės studijos Slauga Akredituota 6 metams 2022-08-31 20.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
SVK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016 ŠVK_Bendrosios praktikos slauga_ 6531GX030_pažangos ataskaita_2018
SVK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016 ŠVK_Bendrosios praktikos slauga_ 6531GX030_pažangos ataskaita_2018
Muzikinis folkloras 61201M116, 612W30001, 6121PX007 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Bakalauro studijos Muzika Akredituota 6 metams 2021-06-30 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
LMTA_Muzikinis_folkloras_BA_2015
LMTA_Muzikinis_folkloras_BA_2015
Muzikos teorija ir kritika 61201M117, 612W30002, 6121PX005 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Bakalauro studijos Muzika Akredituota 6 metams 2021-06-30 20.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
LMTA_Muzikos teorija ir kritika_BA_2015
LMTA_Muzikos teorija ir kritika_BA_2015
Akušerija 65311B115, 653B72001, 6531GX041 Kauno kolegija Koleginės studijos Sveikatos mokslai Slauga Akredituota 6 metams 2022-06-30 18.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
KK_Aku erija_PB_2016 KK_Akuserija_6531GX041_pažangos ataskaita_2018
KK_Aku erija_PB_2016 KK_Akuserija_6531GX041_pažangos ataskaita_2018
Fortepijono pedagogika 621X14005, 6211MX039 Klaipėdos universitetas Magistrantūros studijos Pedagogika Akredituota 6 metams 2021-06-30 22.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 4.00
KU_Fortepijono pedagogika_MA_2015
KU_Fortepijono pedagogika_MA_2015
Ergoterapija 65311B201, 653B32002, 6531GX038 Kauno kolegija Koleginės studijos Sveikatos mokslai Reabilitacija Akredituota 6 metams 2022-06-30 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
KK_Ergoterapija_prof. BA_2015 KK_Ergoterapija_pažangos ataskaita_6531GX038_2017
KK_Ergoterapija_prof. BA_2015 KK_Ergoterapija_pažangos ataskaita_6531GX038_2017
Muzikos teorija ir kritika 62401M112, 621W30002, 6211NX004 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Magistrantūros studijos Muzika Akredituota 6 metams 2021-06-30 19.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 4.00
 • 3.00
 • 3.00
 • 3.00
LMTA_Muzikos teorija ir kritika_MA_2015
LMTA_Muzikos teorija ir kritika_MA_2015
1 ... 81 82 83 84 85 86 87 ... 101