Rengiantis išoriniam vertinimui SKVC susitiko su kolegijų atstovais

2016-05-27

2016 m. gegužės 24 d. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) susitiko su kolegijų atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos SKVC veiklos, jų rezultatai, poveikis ir nauda, taikomų metodų aukštojo mokslo kokybei vertinti tinkamumas, kolegijų vaidmuo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę, taip pat stipriosios ir silpnosios SKVC veiklos pusės. Keletas panašių susitikimų su studentų ir universitetų atsovais vyko gegužės pradžioje.

2016 m. birželio 7d. taip pat planuojamas susitikimas su darbdavių atstovais.

Šie susitikimai yra dalis pasiruošimo SKVC siekiant atlikti savo kaip išorinio kokybės užtikrinimo agentūros savianalizę. Rengiama savianalizės ataskaita bus pagrindas antram išoriniam SKVC vertinimui, siekiant nustatyti Centro veiklos atitiktį Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėms ir nuostatoms (ESG-2015). Tarptautinės ekspertų grupės vizitas suplanuotas 2017 m. vasario mėnesį.

Pirmą kartą SKVC vertinimas buvo koordinuotas Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos( ENQA) ir teigiami jo rezultatai sudarė prielaidas 2012 metais tapti visateisiu ENQA nariu ir būti registruotam patikimų išorinio kokybės užtikrinimo agentūrų registre EQAR.

Centro veiklos tikslas – skatinti aukštojo mokslo kokybę bei kokybės kultūrą, kurti palankias studijų ir profesinės veiklos, laisvo asmenų judėjimo sąlygas, siekti Lietuvos studijų sistemos ir Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatų suderinamumo.

Siekdama tiksliau įsivertinti ir geriau projektuoti savo ateities veiklas, SKVC konsultuojasi su įvairiais aukštojo mokslo kokybe suinteresuotais socialiniais dalininkais.

Atgal