2020-12-17

Studijų kokybės vertinimo centras informuoja, kad siekiant užkardyti koronaviruso plitimą nuo kovo 16 d. lankytojai laikinai bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Konsultacijos bus teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu, prašymai priimami elektroninėmis priemonėmis. Prašymai dėl akademinio pripažinimo priimami internetu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje. 

2020-01-21

Studijų kokybės vertinimo centras (Centras, SKVC) vykdo ekspertinį aukštųjų mokyklų ir jų vykdomų studijų krypčių bei ketinamų vykdyti studijų programų išorinį vertinimą ir akreditavimą. Šiai veiklai įgyvendinti Centras pasitelkia Lietuvos ir užsienio šalių ekspertus. Kviečiame siūlyti ekspertus iš užsienio šalių ir Lietuvos Centro organizuojamiems vertinimams.

2020-01-21

Studijų kokybės vertinimo centras įgyvendindamas projekto „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“ veiklas vykdo viešus parengtų ir atnaujintų studijų krypčių aprašų projektų aptarimus su akademinės bendruomenės nariais bei kitais suinteresuotais asmenimis.

2020-01-07


Šiandien Studijų kokybės vertinimo centre vyko viešas Informacijos paslaugų, Komunikacijos, Leidybos ir Žurnalistikos studijų krypčių aprašų projektų aptarimas. Aptarime dalyvavo aprašų projektų rengėjai, taip pat aukštųjų mokyklų, kurios vykdo studijų programas minėtose studijų kryptyse, bei socialinių partnerių atstovai.

2020-01-02

Šiais metais keičiasi aukštojo mokslo studijų išorinio vertinimo tvarka – pereinama nuo studijų programų vertinimo prie studijų krypčių vertinimo. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys naująją studijų vertinimo tvarką.

2019-12-23

Linkime visiems linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų. Tegul 2020-ieji atneša naujų puikių galimybių,  įkvepiančių pažinčių, prasmingų darbų, džiaugsmo, santarvės ir gerovės! 

2019-12-23


Studijų kokybės vertinimo centras siekia būti pripažintas Tarptautinės medicinos švietimo federacijos WFME (World Federation for Medical Educationir JAV Nacionalinio užsienio medicinos švietimo ir akreditavimo komiteto NCFMEA (National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation) kaip taikantis tinkamus reikalavimus medicinos studijų kokybei užtikrinti.  

2019-12-20

2019 m. gruodžio 19 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino naują Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius.  Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 1 d. 

2019-12-17

Šiandien Vilniuje vyksta Studijų kokybės vertinimo centro organizuotas tarptautinis seminaras apie neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą aukštosiose mokyklose. Jis skirtas Lietuvos universitetų ir kolegijų darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su užsienio kvalifikacijų pripažinimu. Seminare pranešimus skaitys ir gerąja praktika dalinsis užsienio ekspertai ir SKVC specialistai.

2019-12-13

Gruodžio 11 d. vykusioje SKVC organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Aukštojo mokslo kokybė, atskaitomybė ir skaidrumas“ prieita prie išvados: kokybė yra per daug svarbi, kad galėtų būti palikta tik kokybės užtikrinimo agentūroms. Vilniuje vykusios konferencijos metu buvo apžvelgtos aukštojo mokslo kokybės bei informacijos apie kokybę problemos šalies ir pasauliniame kontekste. 

1 2 3 4 ... 38