2020-12-17

Studijų kokybės vertinimo centras informuoja, kad siekiant užkardyti koronaviruso plitimą nuo kovo 16 d. lankytojai laikinai bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Konsultacijos bus teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu, prašymai priimami elektroninėmis priemonėmis. Prašymai dėl akademinio pripažinimo priimami internetu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje. 

2020-04-17

Įsibėgėjant pasiruošimui studijų krypčių išoriniam vertinimui, Studijų kokybės vertinimo centras parengė Gaires studijų krypties savianalizės suvestinės rengėjams bei studijų krypties savianalizės suvestinės šablonus lietuvių ir anglų kalbomis. Parengtos gairės ir šablonai – pagalbinė medžiaga, kuri padės aukštųjų mokyklų darbuotojams rengiant studijų krypties savianalizės suvestinę. 

2020-04-15

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centras organizavo nuotolinius mokymus aukštųjų mokyklų atstovams, kurie planuoja rengti šiais metais numatytų vertinti studijų krypčių savianalizių suvestines. Mokymuose dalyvavo darbuotojai, atsakingi už burnos priežiūros, elektros, mechanikos bei transporto inžinerijos, istorijos, literatūrologijos, menotyros ir regiono studijų krypčių savianalizių suvestinių rengimą. 

2020-04-15

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu pakeistos Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos ir Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos nuostatos dėl studijų vertinimui teikiamų dokumentų vertimo į lietuvių ir anglų kalbas. 

2020-04-07

Šiandien įvyko Studijų kokybės vertinimo centro organizuoti nuotoliniai mokymai ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo ekspertams. Mokymuose dalyvavo 27 ekspertai. Jie plačiau susipažino su ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo procesu ir aktualiais teisės aktais, taip pat gavo praktinių patarimų dėl vizito ir vertinimo išvadų rengimo. Mokymus vedė Studijų vertinimo skyriaus specialistai. 

2020-03-30

Karantino laikotarpiu Studijų kokybės vertinimo centras dirba nuotoliniu būdu ir visos paslaugos teikiamos tik nuotolinio komunikavimo priemonėmis. Konsultacijos teikiamos telefonu, elektroniniu paštu ar internetu per nuotolinio bendravimo platformas, prašymai ir kita korespondencija priimami elektroninėmis priemonėmis ir paštu. Prašymai dėl akademinio pripažinimo priimami Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje EPE.

2020-03-27

Pasiruošimas šiais metais numatomam pradėti studijų išoriniam vertinimui pagal studijų kryptis vyksta, kaip numatyta Studijų krypčių išorinio vertinimo plane. Šiuo metu vykdomi parengiamieji darbai: organizuojami savianalizių suvestinių rengėjų mokymai ir konsultacijos aukštosioms mokykloms, formuojamos ekspertų grupės, o aukštosios mokyklos pradeda rengti savianalizių suvestines.

2020-03-25

Šiandien įvyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) Tarybos nuotolinis posėdis, kurio metu buvo išrinktas naujasis Tarybos pirmininkas. Juo tapo prof. dr. Kęstutis Petrikonis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorius studijoms. SKVC Tarybos pirmininko pavaduotoju bendru sutarimu išrinktas Nerijus Varnas, Kauno technikos kolegijos direktorius.

 

2020-03-20


Studijų kokybės vertinimo centras informuoja, kad aukštųjų mokyklų prašymai dėl ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo priimami įprasta tvarka elektroniniu būdu ir pagal galimybes bus organizuojamas jų vertinimo procesas. Dėl Lietuvoje paskelbto karantino ekspertų susitikimai su tikslinėmis grupėmis ir materialiosios bazės apžiūra bus organizuojami nuotoliniu būdu. 

2020-03-17


Dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) dirba nuotoliniu būdu ir visi asmenys aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Konsultacijos teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu, prašymai ir kita korespondencija priimami elektroninėmis priemonėmis ar paštu. 

1 2 3 4 ... 40