2018-08-13

Šiandien prasidėjo papildomas priėmimas į Lietuvos universitetuose ir kolegijose likusias laisvas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas. Stojančiuosius, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo užsienyje, kviečiame paskubėti kreiptis dėl kvalifikacijų akademinio pripažinimo ir dėl pažymių pervedimo.

2018-08-03

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu pratęstas ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Klaipėdos universiteto, Alytaus kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Utenos kolegijos akreditavimas. 

2018-08-01

Daugiau nei pusšimtis šalių yra įsipareigojusios laikytis Lisabonos konvencijos dėl teisingo užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo. Kanada tapo 54-ąja valstybe, ratifikavusia šią konvenciją – jos nuostatos šalyje įsigalioja rugpjūčio 1 d. 

2018-07-26

Šiais metais į valstybės lėšomis finansuojamas pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pirmajame bendrojo priėmimo etape, lyginant su pernai, pretenduoja beveik dešimtadaliu mažiau jaunuolių, išsilavinimą įgijusių užsienyje.

2018-07-25

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacija  (ENQA) kviečia teikti paraiškas atlikti tiriamojo pobūdžio stažuotę aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo srityje. Stažuotė vyks ENQA sekretoriato būstinėje Briuselyje 2018 metų rudenį.

2018-07-16

Liepos 23 d. 12 val. baigiasi prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas priėmimas LAMA BPO informacinėje sistemoje. Kviečiame stojančiuosius, kurie išsilavinimą įgijo užsienyje, paskubėti kreiptis dėl akademinio pripažinimo, o jei stoja į valstybės lėšomis finansuojamas studijas – ir dėl pažymių pervedimo.

2018-07-02

Studijų kokybės vertinimo centras kartu su partneriais – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, Nacionaliniu egzaminų centru bei septyniolika Lietuvos profesinio rengimo centrų ir mokyklų pradeda įgyvendinti projektą, kurio tikslas – tobulinti asmenų įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.

2018-06-27

Studijų kokybės vertinimo centras, vadovaudamasis  2018 m. birželio 19 d. Konstitucinio Teismo nutarimu Nr. KT14-N9/2018, susijusiu su laikinu studijų krypčių akreditavimu, primena, kad Lietuvos aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotas studijų programas.

2018-06-20

Birželio 17–19 d. Prahoje vykusiame jungtiniame ENIC ir NARIC centrų atstovų iš 54 šalių susitikime nagrinėtos teisingam užsienio kvalifikacijų pripažinimui aktualiausios temos, tarp jų ir kokybės užtikrinimo bei kvalifikacijų pripažinimo.

2018-06-20

2018 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-570 buvo pakeistas Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašas ir patikslintos nuostatos, reglamentuojančios studijų programų vykdymo vietą.

1 2 3 4 5 6 7 ... 30