Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Spalis 2020
Pr An Tr Ke Pe Še Se
28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
Spausdinti

Korupcijos prevencija

Korupcija – lotynų kalbos žodis, reiškiantis gadinimą, papirkimą. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje (toliau – Programa) įvardijama, jog korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ar savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei.

Viešajame sektoriuje korupcijos rizika be kita ko siejama su teisėkūros veikla, viešaisiais pirkimais, ūkio subjektų veiklos priežiūra, viešuoju administravimu, valstybės tarnyba ir turto valdymu. Programoje švietimo ar mokslo įstaigos reitingų sudarymas yra įvardinta kaip sritis, kurioje tikėtina korupcijos rizika. Atkreipiame dėmesį, kad SKVC, vertindamas studijų programas ir aukštąsias mokyklas, jokių reitingų nesudaro.

Korupcija nesuderinama su Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) vertybėmis, valstybės tarnautojų etikos principais ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų veiklos organizavimo principais, taip pat su SKVC pasitelkiamų ekspertų veiklos principais.  SKVC savo darbe vadovaujasi tokiomis vertybėmis kaip profesionalumas ir kokybė, nepriklausomumas ir nešališkumas, pagarba ir pasitikėjimas, bendradarbiavimas. 

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas 

Korupcijos prevencija SKVC kaip kokybės agentūros darbe 

Korupcijos prevenciją sudaro tai, kad yra nustatytos aiškios taisyklės, kaip organizuojama vertinimo veikla, apibrėžtos susijusių šalių teisės ir pareigos bei apeliavimo galimybės:

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą inicijuoja konkrečią programą teikianti aukštoji mokykla, kuri kreipiasi į SKVC arba kitą kokybės agentūrą, įtrauktą į EQAR. Pažymėtina, kad reguliarus vykdomų studijų programų vertinimas šiuo metu nevyksta, ruošiamasi studijų krypčių vertinimui. Aukštųjų mokyklų išorinį vertinimą inicijuoja ir planus sudaro Švietimo ir mokslo ministerija. Centras savo darbo planus ir ataskaitas viešai skelbia interneto svetainės skyriuje Planavimo dokumentai.

Visų SKVC atliktų vertinimų, tarp jų ir neigiamų, rezultatai skelbiami viešai:

Korupcijos prevencija SKVC kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo srityje

SKVC kaip akademinio pripažinimo informacijos centro veiklą reglamentuoja:

Studijų kokybės vertinimo centras yra prisidėjęs įgyvendinant ne vieną tarptautinį projektą, kuriais siekiama didinti skaidrumą ir kelti kvalifikacijų vertinimo darbo kokybę (žr. apie užbaigtus ir tebevykdomus projektus: EAR-HEIEAR 2SQUARESCAN-DLIREQAE-VALUATEAR-netI-Comply). 

Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto antikorupcinio vertinimo išvada (2018-10-23)

Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ieva Vaiciukevičienė dalyvauja Europos Tarybos etikos, skaidrumo ir integralumo švietime tinklo (angl. The Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED) veikloje. 

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas Studijų kokybės vertinimo centre ar SKVC patariančiosiose institucijose – Studijų vertinimo komisijoje, Studijų programų apeliacinėje komisijoje, Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijoje – ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos el. pašto adresu pranesk@skvc.lt. Užgaulaus ir įžeidžiančio pobūdžio anoniminiai pranešimai nebus nagrinėjami. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu, už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Taip pat apie korupcijos atvejus galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu stt@stt.lt, arba palikti pranešimą STT interneto svetainėje.

Aktualios nuorodos