Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Rugsėjis 2022
Pr An Tr Ke Pe Še Se
29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02

Vizija, misija, vertybės ir logotipas

Vizija

Remdamiesi kompetencija ir partneryste, siekiame kartu su pagrindiniais socialiniais dalininkais kurti dinamišką, darnų, veiksmingą, grįstą bendromis vertybėmis Lietuvos ir Europos aukštąjį mokslą, kuris būtų patrauklus ir vertinamas asmenų, organizacijų ir visuomenės.

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) siekia tapti tarptautiniu mastu veikiančia ir partnerių pripažinta ekspertine organizacija. Svarbi raidos kryptis – naujų idėjų aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ir kvalifikacijų pripažinimo srityje generavimas. SKVC veikla neatsiejama nuo gerosios tarptautinės patirties perėmimo ir sklaidos bei aktyvaus indėlio ją formuojant. Tai lemia organizacijos profesionalumą ir sudaro prielaidas vykdyti visuomenės švietimą studijų kokybės, kvalifikacijų vertinimo bei pripažinimo klausimais. Ateityje SKVC mato save ne tik kaip aktyvų veikėją nacionalinėje ir regioninėje erdvėje, bet ir siekia prisidėti prie aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo Europoje. 

Misija

Studijų kokybės vertinimo centro misija – prisidėti prie studijų kokybės gerinimo per tarpusavio atskaitomybę ir kokybės kultūros puoselėjimą, bei kurti sąlygas laisvam asmenų judėjimui pasaulyje per kvalifikacijų suprantamumo plėtimą ir vertės realizavimą.

SKVC aktyviai dalyvauja kuriant ir tobulinant Lietuvos mokslo ir studijų teisinę aplinką bei įgyvendina nacionalinę aukštojo mokslo išorinio kokybės užtikrinimo politiką. SKVC siekia formuoti požiūrį į aukštąjį mokslą kaip viešąją gėrybę, iš kurios naudos gauna tiek visuomenė, tiek atskiri asmenys, skatindamas sąmoningą ir atsakingą pasirinkimą, teikdamas objektyvią informaciją apie švietimo sistemas ir jų kokybę. 

Aukštojo mokslo kokybės pagrindas yra sąveika tarp dėstytojų, studentų ir institucijos mokymosi aplinkos. Studijų kokybė – akademinės bendruomenės, darbdavių atstovų, besimokančiųjų susitarimas dėl tikslų, turinio, išteklių ir priemonių, rezultatų visumos bei nuolatinis tobulėjimas. Atsakomybė už aukštojo mokslo kokybę ir kokybės kultūros institucijoje kūrimą pirmiausia tenka aukštajai mokyklai. SKVC vaidmuo – skatinti šiuos procesus, nustatant kokybės užtikrinimo tikslus, vertinimo kriterijus ir matavimo rodiklius bei analizuojant kokybės užtikrinimo poveikį.

Vykdydamas nacionalinio akademinio pripažinimo ir informacijos centro (ENIC/NARIC) funkcijas, SKVC veikia kaip tarpininkas ir pagalbininkas tarp asmenų ir institucijų Lietuvoje ir užsienyje bei vaidina svarbų vaidmenį diegiant gerąją užsienio kvalifikacijų pripažinimo praktiką bei užtikrinant jos nuoseklumą Lietuvoje. SKVC vertina akademinio ir profesinio mobilumo teikiamą naudą ir iššūkius asmeniui ir visuomenei. 

Vertybės

  • Profesionalumas – dirbame kompetentingai ir veiksmingai; siekdami savo veiklos kokybės, ją analizuojame, siekiame kartu tobulėti.
  • Nešališkumas – esame savarankiška organizacija; veiklą vykdome skaidriai, viešai, be išankstinių nuostatų ir pagal iš anksto nustatytus ir skelbiamus kriterijus bei procedūras; sprendimus grindžiame faktais ir jų ekspertiniu vertinimu.
  • Atvirumas – esame atviri pokyčiams ir naujovėms, nuolat mokomės ir dalijamės patirtimi.
  • Bendradarbiavimas – veiklą grindžiame pagarba, pasitikėjimu, partneryste organizacijos viduje bei su socialiniais dalininkais Lietuvoje ir užsienyje. 

Logotipas

Studijų kokybės vertinimo centro ženklas yra kreivė, artima logaritminei spiralei, kuri tarytum atspindi laipsnišką artėjimą prie labai geros kokybės, tobulybės. Ši kreivė brėžiama, pasinaudojant ypatingais, vadinamaisiais aukso stačiakampiais, kurių kraštinių santykis lygus skaičiui Fi, dar vadinamam dieviškąja proporcija arba aukso pjūviu. 

Aukso pjūvis išreiškia tokį santykį, kai objekto visuma taip sutinka su didesniąja dalimi, kaip didesnioji dalis su mažesniąja. Aukso pjūvio proporcija nuo senų laikų naudojama geometrijoje, architektūroje, mene, muzikoje, dažnai pastebima gamtoje. Spirališkai besirikiuojančių kvadratų seka panaudota ir SKVC ženklo kreivei brėžti.  

 

Pavadinimas Atsisiųsti
Logotipas

 

Informacija atnaujinta 2020-08-14