Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Vasaris 2020
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
Spausdinti

Taryba

Studijų kokybės vertinimo centro taryba

Studijų kokybės vertinimo centro taryba (toliau – Taryba) – kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 11 narių, kuriuos 6 metams skiria Lietuvos Respublikos Seimas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, Lietuvos mokslo taryba kartu su Lietuvos mokslų akademija, universitetų senatai, kolegijų akademinės tarybos, Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungos, Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Žinių ekonomikos forumas.

 

Tarybos sudėtis
Tarybos pirmininkas. 
Tarybos pirmininko pavaduotojas. Prof. Kęstutis Petrikonis, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas narys (nuo 2018-03-28 iki 2024-03-27);
Nariai (abėcėlės tvarka):
Dr. Albertas Žalys, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro deleguotas narys (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ deleguotas narys (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Eigirdas Sarkanas, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas narys (nuo 2018-03-28 iki 2020-03-27);
Prof. Gediminas Vitkus, Lietuvos mokslo tarybos kartu su Lietuvos mokslų akademija deleguotas narys (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Prof. Jūras Banys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas narys (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Prof. Laimutė Balodė, Lietuvos Respublikos Seimo deleguota narė (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Nadežda Filipova, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguota narė (nuo 2014-02-03 iki 2020-02-02);
Raimundas Balčiūnaitis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguotas narys (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Roma Survilienė, Lietuvos kultūros ir meno tarybos deleguota narė (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Nerijus Varnas, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas (nuo 2020-01-25 iki 2026-01-24).

 

Tarybos funkcijos:

  1. teisės aktų nustatyta tvarka renka Centro direktorių;
  2. svarsto ir tvirtina Centro viziją ir misiją, direktoriaus pateiktą strateginį planą;
  3. teikia siūlymus dėl metinių Centro veiklos planų ir juos svarsto;
  4. svarsto siūlymus dėl Centro struktūros struktūrinių padalinių nuostatų, pareigybių sąrašo ir juos teikia Centro direktoriui;
  5. svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą Centro metinę veiklos ataskaitą;
  6. rengia ir viešai skelbia metinę savo veiklos ataskaitą;
  7. svarsto direktoriaus pasiūlytus Centro valstybės tarnautojų pareiginių algų dydžius ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų dydžius.
Dokumento pavadinimas  Atsisiųsti
Tarybos veiklos tikslai 2019 m. 
Tarybos veiklos 2018 m. ataskaita