Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Gruodis 2022
Pr An Tr Ke Pe Še Se
28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Taryba

Studijų kokybės vertinimo centro taryba

Studijų kokybės vertinimo centro taryba (Taryba) – kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 11 narių, kuriuos 6 metams skiria Lietuvos Respublikos Seimas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, Lietuvos mokslo taryba kartu su Lietuvos mokslų akademija, universitetų senatai, kolegijų akademinės tarybos, Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungos, Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Žinių ekonomikos forumas.

Tarybos sudėtis  (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-5):

Prof. dr. Kęstutis Petrikonis, Tarybos pirmininkas, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas atstovas; 

Nerijus VarnasTarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas. 

Nariai (abėcėlės tvarka):

Prof. dr. Laimutė Balode, Lietuvos Respublikos Seimo deleguota atstovė; 

 

Prof. dr. Jūras Banys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas atstovas; 

 

Daiva Bartninkienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguota atstovė; 

 

Vytautas Kučinskas, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas atstovas; 

 

Daina Lukošiūnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro deleguota atstovė; 

 

Dr. Mindaugas Misiūnas,  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotas atstovas; 

 

Roma Survilienė, Lietuvos kultūros ir meno tarybos deleguota atstovė; 

 

Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ deleguotas atstovas; 

 

Prof. dr. Gediminas Vitkus, Lietuvos mokslo tarybos kartu su Lietuvos mokslų akademija deleguotas atstovas. 

 

Tarybos funkcijos:

  1. Teisės aktų nustatyta tvarka renka Centro direktorių. 
  2. Svarsto ir tvirtina Centro viziją ir misiją, direktoriaus pateiktą strateginį planą. 
  3. Teikia siūlymus dėl metinių Centro veiklos planų ir juos svarsto. 
  4. Svarsto siūlymus dėl Centro struktūros struktūrinių padalinių nuostatų, pareigybių sąrašo ir juos teikia Centro direktoriui. 
  5. Svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą Centro metinę veiklos ataskaitą. 
  6. Rengia ir viešai skelbia metinę savo veiklos ataskaitą. 
  7. Svarsto direktoriaus pasiūlytus Centro valstybės tarnautojų pareiginių algų dydžius ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų dydžius.
Dokumento pavadinimas  Atsisiųsti
Tarybos veiklos reglamentas
Tarybos veiklos tikslai 2021 m. 
Tarybos veiklos 2021 m. ataskaita 
Tarybos veiklos 2020 m. ataskaita