Iškilmingai pradėtas naujas Dvynių projektas Šiaurės Makedonijoje

2022-03-21

2022 m. kovo 9 d. Skopjėje įvyko iškilmingas ES Dvynių programos projekto „Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą“ atidarymo renginys.


Sveikinimo žodžiu renginio dalyvius pasitiko Šiaurės Makedonijos švietimo ir mokslo ministras Jetonas Shaqiri, kuris pabrėžė projekto svarbą tolesnei šalies pažangai įgyvendinant Nacionalinę kvalifikacijų sąrangą ir stiprinant švietimo sistemą. Į susirinkusiuosius taip pat kreipėsi garbingi svečiai – Europos Sąjungos delegacijos atstovas Steffen Hudolin, Lietuvos ambasadorė Kroatijai, Juodkalnijai, Kosove ir Šiaurės Makedonijoje Jūratė Raguckienė, bendradarbiavimo ir kultūrinės veiklos patarėjas iš Prancūzijos Hugo Bechtelis, Slovėnijos Respublikos ambasadorius Šiaurės Makedonijoje Milanas Predanas. Ambasadoriai pažymėjo, jog šis projektas kuria vertę ne tik Šiaurės Makedonijai, bet taip pat stiprina bendradarbiavimą tarp šalių, kuria sąlygas gerųjų praktikų, žinių mainams.


Projekto lyderiai – Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė dr. Agnė Kudarauskienė ir Šiaurės Makedonijos švietimo ir mokslo ministerijos Aukštojo mokslo departamento vadovas Borco Aleksov – pabrėžė, jog projektas vykdomas atsižvelgiant į ankstesnio Dvynių projekto Šiaurės Makedonijoje pasiektus rezultatus bei pristatė šio projekto tikslus bei siekiamus rezultatus. 
Įtraukiantį pranešimą skaitė ir Šiaurės Makedonijos ekonomikos rūmų atstovė Natasha Janevska, kuri renginio dalyviams pristatė darbo rinkos perspektyvą ir pabrėžė projekto aktualumą bei svarbą darbdaviams ir būsimiems darbuotojams.


Projektą, bendradarbiaudami su Šiaurės Makedonijos švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Studijų kokybės vertinimo centras, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Europos socialinio fondo agentūra drauge su užsienio partneriais – Prancūzijos Vyriausiąja mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo vertinimo taryba bei Slovėnijos Respublikos profesinio mokymo institutu.


Projekto tikslas – stiprinti Šiaurės Makedonijos Nacionalinę kvalifikacijų sąrangą bei spartinti jos praktinį įgyvendinimą siekiant padidinti įsidarbinimą, judumą bei socialinę besimokančiųjų ir dirbančiųjų integraciją. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kokybės užtikrinimo procedūrų plėtotei bei jų įgyvendinimui, skaidrumui ir bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos gebėjimų stiprinimui bendrajame, profesiniame ugdyme ir aukštajame moksle, kokybės bei mokslo ir studijų pritaikomumo rinkos poreikiams gerinimui, sąsajų tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi kūrimui bei mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, pripažinimui.


Projekto vertė – 1,5 mln. eurų, numatoma įgyvendinimo trukmė – 27 mėnesiai nuo 2021 m. iki 2023 m. laikotarpiu. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Dvynių programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia, čia ir čia.

 

 

Atgal