Apskritojo stalo diskusija darnaus universiteto tema

2016-02-22

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, atstovaudama Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros tendencijas, ir Studijų kokybės ir vertinimo centras (SKVC) surengė apskritojo stalo diskusiją darnaus universiteto tema.

„Šiandien uni­versitetai suvokiami kaip svarbiausi regioninės plėtros, grįstos inovacijomis, subjek­tai. Trečioji universitetų misija su­vokiama kaip praktinės naudos visuomenei teikimas, apimantis tiek inovacinį, tiek socialinį aktyvumą, tiek universitetų verslumą, siejamus ir su moksliniais tyrimais, ir su mokymo veikla“, – skaitydama pranešimą temą „Trečioji misija Lietuvos universitetuose“ sakė laikinai SKVC direktoriaus pareigas einanti Nora Skaburskienė.

Susitikme buvo siekiama aptarti Lietuvos aukštojo mokslo transformuojantį vaidmenį valstybės vystymuisi ir visuomenės vertybinei orientacijai, aukštojo mokslo institucijų ir visuomenės – viešojo ir privataus sektoriaus – partnerystės svarbą, aukštojo mokslo institucijų svarbą kuriant darnią pilietišką visuomenę.

Visuomenės darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimo aktualumą pažymi tarptautiniai ir nacionaliniai strateginiai dokumentai – Jungtinių Tautų „Darnaus vystymosi tikslai“, UNESCO Darnaus vystymosi švietimo Pasaulinis veiksmo planas, Europos komisijos strategija „Europa 2020“ bei 2014-2020 m. Nacionalinė pažangos programa, kurioje darnus vystymąsis įvardintas kaip horizontalusis principas.

Renginyje pranešimą skaitė COPERNICUS aljanso  – Europos aukštojo mokslo institucijų orientuotų į darnų vystymąsi tinklo - prezidentas dr. Clemens Mader.

Su pranešimais galite susipažinti žemiau.

Aleksandro Stulginskio universitetas - darnios organizacijos ženklai

(ASU prorektorius, prof. Jonas Čaplikas)

Europos aukštųjų mokyklų indėlis į visuomenės darnų vystymąsi

(Europos aukštojo mokslo institucijų orientuotų į darnų vystymąsi tinklo prezidentas dr. Clemens Mader)

Trečioji misija Lietuvos universitetuose

(SKVC direktorė Nora Skaburskienė)

KTU – inovacijos darniai ateičiai

(prof. dr. Sigitas Stanys Kauno technologijos universiteto Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius)

Strateginiai sprendimai, diegiant darnaus vystymosi nuostatas: Kauno kolegijos patirtis

(Dr. Nijolė Zinkevičienė,Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui)

Gyvenimo kokybė universitete: studentų požiūris

(Ramunė Žilinskienė Vilniaus universitetas)

Darnaus vystymosi principai

Atgal