Baltijos šalių kokybės agentūrų susitikime Vilniuje dėmesys profesiniam mokslui

2016-09-06

Rugsėjo 6-7 dienomis Vilniuje vyksta šeštasis jungtinis Baltijos šalių kokybės užtikrinimo agentūrų susitikimas.

Pasak Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) laikinai direktoriaus pareigas einančios Noros Skaburskienės, šis susitikimas išskirtinis tuo, kad pirmą kartą didesnis dėmesys skiriamas profesinio mokymo kokybės užtikrinimui.

Šiais metais Lietuvoje organizuojamame susitikime dalyvauja rekordinis dalyvių skaičius.

„Džiaugiamės, kad Estijos ir Latvijos kokybės agentūros sudarė galimybes susitikime dalyvauti daugeliui savo darbuotojų. Tai turi plačią pridėtinę vertę tiek agentūroms, tiek ir darbuotojams. Agentūros turi galimybę diskutuoti, pristatyti savo specifiką ir gerąją patirtį bei išmoktas pamokas, darbuotojams puiki proga pasisemti patirties iš savo veiklos patirties ir pakalbėti su kitais kolegomis, kurie atlieka panašias funkcijas“, - sakė direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė.

Susitikime didesnis dėmesys buvo skirtas socialinių dalininkų dalyvavimui ir komunikacijos temai. Taip pat kiekviena šalis pasidalino informacija apie naujus pokyčius nacionalinėje švietimo sistemoje nuo teisės aktų, kokybės užtikrinimo sistemos, kvalifikacijų pripažinimo, vykdomų projektų. Kalbėta apie Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių (ESG-2015) reikalavimus ir jų įgyvendinimą, kaip kokybės užtikrinime atsižvelgiama į visuomenės ir suinteresuotojų šalių poreikius ir lūkesčius, kokie darbai ir iššūkiai laukia ateityje.

Su susitikimo dienotvarke galite susipažinti čia.

Ateinančiais, 2017-aisiais metais,  jungtinį Baltijos šalių kokybės agentūrų atstovų susitikimą organizuos Estija.

Pirmasis trišalis susitikimas įvyko 2011 m. Estijoje.

Atgal