Centro atstovas dalyvavo ASEM pripažinimo darbo grupės susitikime

2016-04-20

2016 m. balandžio 14-15 dienomis Studijų kokybės vertinimo centro atstovas dalyvavo ketvirtajame ASEM (Azijos ir Europos susitikimo) darbo grupės dėl kvalifikacijų pripažinimo tarp Europos ir Azijos susitikime, vykusiame Estijos sostinėje Taline. Ši darbo grupė skirta įrankių, galinčių palengvinti užsienio kvalifikacijų pripažinimą tarp Azijos ir Europos, kūrimui.

Susitikimo metu sutarta dėl tolesnių 3 pagrindinių darbo grupės veiklų:

  • spartesnio Azijos informacijos centrų (ANIC) steigimo, tolesnės jų interneto svetainės vystymo bei glaudesnio bendradarbiavimo su Europos nacionaliniais informacijų centrais (ENIC);
  • lyginamosios studijos apie kvalifikacijų pripažinimo praktiką Azijoje ir Europoje rengimo; ši studija padėtų pagrindus Europoje bei Azijoje principų ir gerosios praktikos vadovo kūrimui;
  • tolesnio Transnacionalinio kokybės agentūrų tinklo vystymo, kuriant bendrą portalą ir atliekant kokybės užtikrinimo praktikų apžvalgą.

Šiuo metu  adresu http://www.aniccw.net/ jau veikia Azijos nacionalinių informacijos centrų svetainė. Artimiausiu metu joje planuojama paskelbti informaciją ir apie Lietuvos švietimo sistemą. Tai palengvins Lietuvos kvalifikacijų ar dalinių studijų pripažinimą Azijos šalyse.

Atgal