Fizikos, Švietimo ir ugdymo bei Visuomenės saugumo studijų krypčių aprašų aptarimas

2015-05-05

Renginio data: 2015 m. gegužės 19 d. 09:30 - 16:30

Renginio vieta: Vilniaus g. 2/15, "Congress" viešbutis, Vilnius

Renginio trukmė: 09:30 - 16:30

Kviečiame dalyvauti š.m. gegužės 19 d. Studijų kokybės vertinimo centro organizuojamame seminare tema „Studijų krypčių aprašų rengimo ir taikymo ypatumai: ateities vizija“, skirtame aukštojo mokslo akademinės bendruomenės supažindinimui su parengtais studijų krypčių aprašais. Renginyje laukiami aukštųjų mokyklų studijų programų rengėjai ir vykdytojai. Informuojame, kad dalyvių skaičius ribotas.

Seminaro metu bus aptariami parengti Fizikos, Švietimo ir ugdymo bei Visuomenės saugumo studijų krypčių aprašai. Taip pat bus pristatyta studijų krypčių aprašų struktūra, mokoma, kaip pritaikyti aprašus rengiant ir tobulinant studijų programas.

Seminaras rengiamas pagal Centro 2012 metų gegužės mėnesį pradėtą įgyvendinti 2007 – 2013 metų programavimo laikotarpio Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2)“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-01-V-01-002). Projektas „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ – tai  2009 metais pradėto įgyvendinti projekto „Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas“ antrasis etapas, kurio metu ketinama parengti penkiasdešimt studijų krypčių aprašų. Parengtais aprašais vadovausis studijų programas vertinantys Lietuvos ir užsienio ekspertai bei aukštųjų mokyklų studijų programų rengėjai ir vykdytojai.

Prašome registruotis į seminarą ne vėliau kaip iki gegužės 14 d. užpildant tinklalapyje prašomą informaciją

arba 

adresu: skar2registracija@skvc.lt (prie registracijos duomenų maloniai prašome nurodyti Jūsų atstovaujamos studijų krypties pavadinimą, instituciją bei kontaktus: el. pašto adresą ir telefono numerį). Pasiteirauti dėl seminaro galima telefonais: (8 5) 210 77 25,  211 36 91. 

Atgal