Įvyko ENQA ekspertų grupės vizitas

2017-02-27

Š.m. vasario 21-24 d. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) įvyko ENQA ekspertų grupės, atliekančios SKVC išorinį vertinimą, vizitas.

Pasibaigus vizitui ekspertų grupė rengs SKVC išorinio vertinimo ataskaitą, kurią susipažinti ir pakomentuoti dėl faktinių klaidų turėtų SKVC atsiųsti balandžio mėnesio viduryje. Galutinė ataskaita bus parengta gegužę ir tikimasi jos patvirtinimo ENQA tarybos posėdyje 2017 m. birželio 21 d.

Vertinimo tikslas – įsitikinti, kaip SKVC atitinka reikalavimus tokio tipo organizacijoms, kurie nustatyti Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėse ir nuostatose (ESG-2015).

Su detalia ENQA ekspertų grupės vizito dienotvarke galite susipažinti čia.

Vertinimas atliekamas SKVC savianalizės pagrindu, pasitelkus nepriklausomų ekspertų grupę, kurią sudaro:

  • Dr Jacques Lanarès, Luzanos universiteto prorektorius kokybei, žmonių ištekliams ir dėstymo plėtrai, Socialinių ir politikos mokslų fakulteto profesorius (Šveicarija) – grupės vadovas,
  • Michèle Wera, Politikos patarėja Nyderlandų – Flandrijos akreditavimo organizacijoje (NVAO) [Nyderlandai] – grupės sekretorė,
  • Dr Saulius  Vengris, Vilniaus dailės akademijos prorektorius strategijai (Lietuva),
  • Marija Vasilevska, Magistrantūros studentė Iustinianus Primus teisės fakultete, Skopje (Makedonija),
  • Ekspertų grupę lydi ENQA sekretoriato darbuotoja Anaïs Gourdin.

Tai antrasis išorinis tarptautinis SKVC kaip kokybės užtikrinimo agentūros vertinimas. Pirmasis ENQA vertinimas vyko 2012 m., jo teigiami rezultatai sudarė prielaidas SKVC tapti pilnateisiu ENQA nariu ir būti įtrauktam į patikimų kokybės agentūrų registrą EQAR.

Su SKVC savianalizės suvestine galite susipažinti čia.

 

Atgal