SKVC diskusijoje apie Lietuvos aukštojo mokslo kokybę ir reformos kryptis

2017-12-04

2017 m. gruodžio 1 d. ISM Inovacijų bazėje vyko konferencija „Aukštojo mokslo kokybė ir aktualumas“. Tarp pakviestųjų pasisakyti užsienio ir Lietuvos svečių buvo ir Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė. Ji kvietė spręsti strateginės lyderystės, vadybines ir pedagogines problemas bei investuoti į žmones, kurie būtent ir turi sukurti laukiamą pokytį.

 

 • Renginio organizatorius ISM vadybos ir ekonomikos universiteto vykdomasis direktorius Ivo Matser teigė, kad, surengdamas šią konferenciją, universitetas tikisi prisidėti prie giluminės diskusijos, kokio aukštojo mokslo reikia Lietuvai.
 • Apžvalginį pranešimą apie globalias tendencijas kokybės užtikrinime skaitė Susanna Karakhanyan, Tarptautinio aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų tinklo (INQAAHE) prezidentė. Ji pastebėjo, kad studentų ir darbo rinkos atstovų įsitraukimas į vidinį ir išorinį kokybės užtikrinimą išskiria Europą iš kitų pasaulio regionų kaip pirmaujančią.
 • Aukštojo mokslo svarbą darbo rinkos ir ekonomikos raidos požiūriu bei profesinė etikos ir visuomeninės atsakomybės reikšmę aptarė Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas.
 • Akademinių bendruomenių mokymosi ir tarpusavio vertinimo vaidmenį analizavo Timothy S. Mescon, Tarptautinės universitetinių verslo mokyklų plėtros asociacijos  vykdomasis viceprezidentas (JAV).
 • Diskusijų dalyje ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius dr Alfredas Chmieliauskas kvietė dalyvius atsitraukti ir į šiuo metu vykstančius procesus pažvelgti iš perspektyvos, prisimenant aukštojo mokslo socialinę dimensiją bei tarptautiškumo parametrus.
 • Dr Virginija Būdienė provokavo, kad realios reformos Lietuvoje dar neprasidėjo, atliktos ES struktūrinių fondų investicijos daugiausiai į infrastruktūrą, bet ne į žmones ir minkštuosius dalykus.
 • Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas dr Eugenijus Butkus tikino, kad nors Lietuvos mokslininkų pasiekimai didžiausi fizinių ir biomedicinos mokslų srityje, monodisciplininė orientacija būtų pražūtinga, pamirštant socialinių, humanitarinių ir menų srities atstovus.
 • „Versli Lietuva“ direktorė Daina Kleponė pastebėjo, kad Lietuvos verslai daugiausiai generuoja žemą pridėtinę vertę, todėl reikalinga aktyvesnė produktyvi sąveika tarp mokslo ir verslo, taip pat kad Lietuvai trūksta pasaulinio lygio universitetų.
 • Dr Maurits van Rooijen, „Global University Systems“ akademinių reikalų vadovas (Nyderlandai) akcentavo, kad valstybinių užsakymų ir planavimo sistema aukštajame moksle neveikia, lygiai kaip ir neduoda laukiamo rezultato visiškas dereguliavimas ir laisva rinka – reikalingi sprendimai, kurie būtų subalansuoti.
 • Profesorius emeritas Antanas Kulakauskas pasigedo aiškiai suformuluotų ambicingų tikslų ir išreiškė skepticizmą reformomis, kurios aukštajame moksle vyksta pastaruosius dešimtmečius.
 • SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė kvietė apibrėžti, kaip mes suprantame, kas yra kokybė bei dar kartą akcentavo, kad pačios aukštosios mokyklos pirmiausiai atsakingos už savo kokybę.

Renginyje dalyvavo universitetų ir kolegijų vadovai, dėstytojai, administratoriai ir studentai, taip pat švietimo srities viešojo sektoriaus organizacijų atstovai.

Renginio programa

Atgal