SKVC jungtiniame Šiaurės šalių ir Baltijos šalių susitikime Kopenhagoje

2016-09-03

Š.m. rugpjūčio 25-26 d. Studijų kokybės vertinimo centro atstovai dalyvavo jungtiniame Šiaurės šalių ir Baltijos šalių aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų susitikime Kopenhagoje (Danija). Jame buvo diskutuota apie tai, kaip aukštosios mokyklos turėtų įgyvendinti, o aukštojo mokslo kokybę vertinančios agentūros įvertinti, į studentą orientuotų studijų paradigmą.

Europos studentų sąjungos, Jungtinės Karalystės kokybės užtikrinimo agentūros bei Roskildės universiteto (Danija) atstovai išsakė savo atstovaujamų institucijų poziciją bei patirtį dėl į studentus orientuotų studijų įgyvendinimo ir vertinimo aukštosiose mokyklose. Prisiminta į studentus orientuotų studijų vertinimo projektų (Peer Assessment of Student Centered Learning, www.pascl.eu ir Time for a paradigm change: student centered learning (T4SCL), http://www.t4scl.eu/) patirtis. Susitikimo metu išryškėjo, kad į studentą orientuotų studijų įgyvendinimas aukštosiose mokyklose yra gan sudėtingas procesas, o šio aspekto išorinis vertinimas paprastai atliekamas kompleksiškai vertinant studijų ar bendrai aukštosios mokyklos veiklos kokybę. Dažniausiai į studentą orientuotos studijos nėra vertinamos kaip atskiras kriterijus, o sąryšyje su kitais kriterijais.

Susitikime dalyvavusių agentūrų atstovai taip pat diskutavo apie aukštojo mokslo atitiktį socialinių dalininkų, ypač darbo rinkos, lūkesčiams. Įžvalgomis ir patirtimi dalinosi Danijos akreditavimo institucijos, Aalborgo universiteto (Danija) ir Danijos įmonių konfederacijos atstovai. Nagrinėta ar atitikimas darbo rinkos poreikiams, absolventų įsidarbinamumas gali būti patys svarbiausi kriterijai nusakantys studijų kokybę. Pažymėta, kad Danija nuo 2016 m. pradeda taikyti studijų finansavimo pagal absolventų įsidarbinamumą praktiką. Įsidarbinamumo skaičiai, aktyvus darbdavių dalyvavimas tiek vidinio, tiek ir išorinio vertinimo procesuose yra labai svarbūs faktoriai. Tačiau sutinkama, kad vien tik to nepakanka nuspręsti ar studijos yra kokybiškos. Kiekvienas kriterijus, duomenys turi būti išnagrinėti bendrame kontekste ir įvertinta studijų programos įgyvendinimo ar aukštosios mokyklos veiklos visuma. Aukštojo mokslo kokybė turi daug dedamųjų.

Atgal