SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyrius lankėsi VĮ Regitra

2017-12-11

Studijų kokybės vertinimo centras, kaip numatytasis Lietuvos ENIC-NARIC centras, atlieka užsienyje įgytų aukštojo mokslo ir su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų akademinį pripažinimą siekiant studijuoti ar dirbti Lietuvoje.

Atlikdamas šią funkciją Kvalifikacijų vertinimo skyrius įvairiomis priemonėmis tikrina ir kvalifikacijas liudijančių dokumentų autentiškumą. Siekdamas tobulinti šį procesą, gruodžio 11 d. Kvalifikacijų vertinimo skyrius lankėsi VĮ Regitra Veiklos departamente, kur buvo supažindinti su Transporto priemonių registracijos dokumentų duomenų baze. VĮ Regitra, kaip ir Studijų kokybės vertinimo centras, savo veikloje susiduria su dokumentais iš daugybės pasaulio šalių, kasdienėje veikloje sukaupti dokumentų pavyzdžiai yra visad reikalingi priimant sprendimus ir todėl atsiranda didelis poreikis kaupti informaciją apie dokumentų pavyzdžius, juose naudojamas apsaugos priemones ir kitus susijusius dokumentų elementus.

VĮ Regitra pristatė naudojamą duomenų bazę, pagrindinius jos elementus ir kaip vykdomas darbas joje. Studijų kokybės vertinimo centrui šiuo metu diegiant Elektroninę pripažinimo erdvę (EPE), kitų, panašias funkcijas vykdančių institucijų, patirtis yra ypatingai vertinga siekiant užtikrinti kokybišką, skaidrų ir greitą viešųjų paslaugų teikimą. 

 

 

Atgal