SKVC organizuoja mokymą aukštųjų mokyklų darbuotojams

2017-11-28

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2017 m. lapkričio 30 d. organizuoja mokymą aukštųjų mokyklų darbuotojams, tiesiogiai susiduriantiems su baigusiųjų mokymą ar studijas užsienyje priėmimu ir (ar) jų dalinių studijų įskaitymu bei užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimu. Pranešimus skaitys SKVC darbuotojai.

Mokymo tikslas – suteikti pagrindinių žinių apie užsienio kvalifikacijas liudijančius dokumentus bei jų autentiškumą, taip pat užsienio institucijų ir programų statusą, paskatinti šiomis žiniomis  naudotis.

Mokymas organizuojamas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0001 „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)“.

Mokymo darbotvarkė.

Akimirkos iš mokymų

Atgal