SKVC prisideda prie valstybės tvarios plėtros kūrimo

2017-11-28

Š.m. lapkričio 28 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „SIGNALS 2017“, kuri yra pirmoji kasmetinė viešojo sektoriaus konferencija, skirta palaikyti ir plėtoti darnų požiūrį į valstybės ateitį. Šių metų signalai: valstybės biudžeto valdysenos ir švietimo bei bendrojo ugdymo problemos, išskirtinis dėmesys taip pat teko valstybės tarnybai. Darnios plėtros tikslai, įskaitant švietimo reformas bei viešojo sektoriaus veiklos efektyvumą, yra inkorporuoti į XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo programą.

Lietuva kartu su Jungtinių Tautų Organizacijos narėmis 2015 m. išsikėlė 17 nedalomų ir visas gyvenimo sritis apimančių tikslų, kuriuos įsipareigojo įvykdyti iki 2030 metų. Vienas jų – švietimo kokybė, kur be kita ko, šalys siekia suteikti lygias galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą, taip pat kalbama apie gerai paruoštų mokytojų svarbą. Daugiau apie JTO tvarios plėtros tikslus iki 2030:

Konferencijos temos aktualios Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC), kuris yra centrinė viešojo administravimo institucija, prisidedanti prie aukštojo mokslo kokybės gerinimo bei laisvo asmenų judėjimo pasaulyje siekiant Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo didinimo bei kvalifikacijų aiškumo. Taip pat SKVC savo darbe yra įdiegusi nemažai darnios plėtos principų (pvz., konsultavimasis su socialiniais partneriais).

Renginį organizavo Valstybės kontrolė, kartu su INTOSAI (Tarptautine aukščiausiųjų audito institucijų organizacija), Britų taryba bei Lietuvos radiju ir televizija.

Nuotraukose: Kalba EBPO ekspertas Ronnie Downes

Atgal