Studijų kokybės vertinimo centre lankėsi delegacija iš Alžyro

2019-06-21

Birželio 21 d. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) lankėsi trijų Alžyro aukštųjų mokyklų ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos atstovai. Susitikime su SKVC vadovais kalbėta apie kokybės agentūros vykdomas veiklas bei aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo procesą. 

 Alžyro aukštųjų mokyklų atstovus domino, kaip organizuojamas Lietuvos universitetų ir kolegijų veiklos išorinis vertinimas, kaip jo metu vertinamos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos. Taip pat aptartos tokių vertinimų metu ekspertų išsakytos rekomendacijos bei kokie gerosios praktikos pavyzdžiai minimi ekspertų išvadose.

 Alžyro aukštųjų mokyklų delegacija Lietuvoje lankosi pagal Europos Sąjungos bendrai finansuojamos programos „Erasmus+“ projektą „Vidinė kokybės užtikrinimo sistema su žemės ūkiu ir biosistemų inžinerija susijusiose Alžyro aukštosiose mokyklose“ (angl. Internal quality assurance system for agriculture and biosystem engineering related HEI of Algeria). Šiame projekte dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Estijos gyvybės mokslų universitetas ir trys Alžyro universitetai: Agronomijos nacionalinė aukštoji mokykla, Hidraulikos nacionalinė aukštoji mokykla ir Biotechnologijų nacionalinė aukštoji mokykla.

 Projektas bus vykdomas trejus metus – nuo 2018 m. lapkričio iki 2021 m. lapkričio. Pagrindinis jo tikslas – stiprinti Alžyro aukštųjų mokyklų vadybą, bendrąjį valdymą, inovacijų pajėgumus bei tarptautiškumą, kelti mokslo įstaigų kokybę.

  

Atgal