ENQA paskesnės veiklos vizitas Studijų kokybės vertinimo centre

2019-10-29

2019 m. spalio 29  d. Studijų kokybės vertinimo centre lankosi Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų tinklo ekspertai dr. Jacques Lanarès (Luzanos universitetas, Šveicarija) ir Michèle Wera (Nyderlandų ir Flandrijos kokybės agentūra NVAO). Jie su SKVC vadovais, Tarybos nariais ir darbuotojais aptaria Centro pažangą įgyvendinant 2017 m. atlikto vertinimo metu pateiktas tobulinimo rekomendacijas. Šis susitikimas yra išorinio vertinimo paskesnės veiklos etapas. Jo metu pristatomi agentūros veiksmai, siekiant tobulinti aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo veiklą pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gaires ir nuostatas (ESG). Taip pat numatomos aptarti kitų Europos šalių patirtys, kurios galėtų būti panaudojamos SKVC veikloje, analizuojami ne tik jau atlikti darbai, bet ir diskutuojama dėl papildomų veiklų.

Pokalbiai vizito metu vyksta aptariant Centro 2019 m. pateiktą pažangos ataskaitą, už kurią SKVC sulaukė labai teigiamo ENQA tarybos įvertinimo. Paskesnės veiklos vizitai, priešingai nei reguliarus išorinis vertinimas, kokybės agentūroms Europoje nėra privalomi. Centras nuolatos mokosi, analizuoja ir gerina savo veiklą, todėl naudojasi šia ENQA teikiama galimybe.

Visus su SKVC išoriniu vertinimu susijusius dokumentus rasite čia:  https://www.skvc.lt/default/lt/apie-mus/skvc-veiklos-isorinis-vertinimas

Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairių ir nuostatų tekstas originalo ir lietuvių kalba yra čia: https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kita_infromacija/Leidiniai/ESG_vertimas.pdf   

 

Atgal