Įvyko Baltijos šalių ENIC/NARIC centrų susitikimas

2020-12-03

Gruodžio 3 d. nuotoliniu būdu įvyko Estijos, Latvijos ir Lietuvos ENIC/NARIC centrų atstovų metinis susitikimas. Įprastai tokie susitikimai organizuojami pirmąjį metų ketvirtį, susitinkant vienoje iš šalių. Tačiau dėl COVID-19 pandemijos susitikimo laikas ir būdas buvo pakoreguoti.

Susitikimo metu aptarti trijuose centruose taikomi darbo organizavimo pandemijos metu formatai, vykdomo užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo užtikrinimo priemonės bei iššūkiai esant tokioms ypatingoms darbo sąlygoms. Priklausomai nuo turimų techninių galimybių bei nustatyto darbo proceso ypatumų, šiuo metu Lietuvos ENIC/NARIC dirba nuotoliniu būdu, tuo tarpu Latvijos ir Estijos centrai derina nuotolinį ir fizinį darbą biure. Lietuvos ENIC/NARIC susitikime pristatė 2020 m. kovo mėn. pradėtą eksploatuoti elektroninę pripažinimo sistemą EPE IS, kiti centrai – priemones, lengvinančias pripažinimo procesą pandemijos sąlygomis, kaip kad skaitmenizuotų dokumentų priėmimą pripažinimui nustatytais atvejais.

Taip pat kiekvienos iš šalių atstovai apžvelgė per metus įvykusius ir (ar) planuojamus pokyčius šalių švietimo sistemose. Visos trys Baltijos šalys rengiasi prisijungti prie Globalios užsienio kvalifikacijų pripažinimui skirtos konvencijos. Visi trys centrai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose.

Džiaugiamės, kad net ir pandemija netrukdo glaudžiam centrų bendradarbiavimui. Tikimės kitąmet susitikti ne nuotoliniu būdu.

Atgal