Kazimiero Simonavičiaus universitetui suteikta užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisė

2020-06-30

Birželio 26 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą, kuriuo Kazimiero Simonavičiaus universitetui (KSU) suteikta teisė vykdyti ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą. 

Akademinio pripažinimo teisė KSU suteikta po to, kai komisija teikti išvadoms ir siūlymams dėl teisės aukštosioms mokykloms vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą suteikimo išnagrinėjo KSU pateiktą paraišką, įrodančią šio universiteto pasirengimą vykdyti akademinį pripažinimą ir prisiimti didesnę atsakomybę už tarptautiškumo kokybę.

Nuo 2012 m. Lietuvoje pradėta vykdyti akademinio pripažinimo sistemos decentralizacija leidžia aukštosioms mokykloms paspartinti užsienio kvalifikacijų turėtojų priėmimo studijuoti procesus. Studijų kokybės vertinimo centras įgaliotoms aukštosioms mokykloms teikia visokeriopą metodinę pagalbą ir konsultacijas, taip pat nuolat vykdo darbuotojų mokymus. 

Šiuo metu iš viso dešimt Lietuvos universitetų turi teisę savarankiškai atlikti stojančiųjų užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą.


*Aleksandro Stulginskio universitetas nuo 2019 m. sausio 1 d. yra Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. 

 

 

 

 

 

Atgal