Nuo 2021 metų pradžios Šiaulių universitetas taps Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

2020-06-30

Šių metų birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu. Nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas taps Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.

Minėtu Seimo nutarimu taip pat buvo patvirtinti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas ir planas. Kaip nurodoma patvirtintame sąlygų apraše, reorganizuojant Šiaulių universitetą, bus užtikrinamas jo veiklos tęstinumas, sutartinių, finansinių ir kitų įsipareigojimų vykdymas bei darbo santykių tęstinumas. Studentams, pradėjusiems studijas Šiaulių universitete, bus užtikrinama galimybė tęsti studijas Vilniaus universitete Šiaulių mieste.

Reorganizavimo sąlygų įgyvendinimo priežiūrą pavesta atlikti bendru Vilniaus universiteto rektoriaus bei Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu sudarytam Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu priežiūros komitetui. Po reorganizavimo kaip viešosios įstaigos veiklą baigsiančio Šiaulių universiteto teisės ir pareigos 2020 m. gruodžio 31 d. bus perduotos Vilniaus universitetui.

Šiaulių universitetas reorganizuojamas pagal Seimo patvirtintą valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą ir Vyriausybės patvirtintas šio plano priemones. 

 

Atgal