Nuotolinių studijų iššūkiai ir galimybės – Lietuvos universitetų ir kolegijų patirtis pandemijos akivaizdoje

2020-05-21

Dėl pandemijos Lietuvoje paskelbus karantiną aukštosios mokyklos visą studijų procesą galėjo vykdyti tik nuotoliniu būdu. Kaip Lietuvos universitetams ir kolegijoms pavyko perkelti veiklą į elektroninę erdvę? Su kokiais iššūkiais teko susidurti ir kokios galimybės atsivėrė pradėjus vykdyti tik nuotolines studijas? Į šiuos ir kitus klausimus Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) paprašė atsakyti Lietuvos aukštąsias mokyklas. 

2020 m. balandžio 22–30 d. SKVC vykdytoje apklausoje iš 35 Lietuvos aukštųjų mokyklų dalyvavo 23, iš jų 10 universitetų ir 11 kolegijų. Visos apklausoje dalyvavusios aukštosios mokyklos nurodė, kad paskelbus karantiną į elektroninę erdvę buvo perkelta didžioji dalis veiklų. Įprastas paskaitas, seminarus, atsiskaitymus ir individualias konsultacijas pakeitė nuotolinės paskaitos ir konsultacijos naudojant elektronines bendravimo platformas. 

Perėjimą prie nuotolinių studijų aukštosios mokyklos vertina kaip gana sklandų ir spartų procesą. Pusė apklausoje dalyvavusių aukštųjų mokyklų nurodė, kad kovo 16 d. Lietuvoje paskelbus karantiną studijas nuotoliniu būdu pradėjo vykdyti per vieną–dvi darbo dienas, kitos – per savaitę ar dvi. Didesnių sunkumų patyrė tos aukštosios mokyklos, kurios vykdo studijas, reikalaujančias daugiau individualaus darbo, tiesioginio dėstytojo ir studento kontakto realiu laiku ir toje pačioje vietoje ar kur naudojama sudėtinga laboratorinė įranga. Tai daugiausia susiję su menų, sveikatos priežiūros, inžinerinių mokslų studijomis. 

Siekdamos sklandžiai įgyvendinti nuotolines studijų veiklas bei užtikrinti jų kokybę, aukštosios mokyklos ėmėsi papildomų priemonių. Visos aukštosios mokyklos nurodė, kad į pagalbos įrankių kūrimo bei pagalbos teikimo veiklas buvo įtrauktas akademinis ir administracinis personalas bei savanoriai. Pažymima, kad pereinant prie nuotolinių studijų dėstytojams ir studentams teikiama visokeriopa pagalba: techninė, akademinė, informacinė, psichologinė bei finansinė.

Šalia iššūkių, su kuriais teko susidurti, visos aukštosios mokyklos įvardijo ir teigiamus perėjimo prie studijų nuotoliniu būdu aspektus. Pažymima, kad nuotolinės studijos sudaro galimybes studijų proceso dalyviams pagerinti savo įgūdžius informacinių technologijų srityje. Pastebima išaugusi studentų motyvacija ir padidėjęs paskaitų lankomumas. Taip pat gerėja nuotolinių studijų galimybės studentams, gyvenantiems Lietuvos regionuose ar užsienyje. 

SKVC dėkoja visoms apklausoje dalyvavusioms aukštosioms mokykloms. Gauti išsamūs atsakymai leidžia daryti išvadą, kad nuotolinių studijų klausimai – aktualūs aukštosioms mokykloms. Tikimės šią temą plėtoti ir ateityje.

Apklausos „Studijų ir su studijomis susijusios veiklos organizavimas nuotoliniu būdu“ rezultatų apžvalgą galima rasti čia.   

 

 

Atgal