Pasirašytas naujas Lietuvos ir Lenkijos susitarimas dėl kvalifikacijų pripažinimo

2020-08-03

Šiandien Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir Lenkijos aukštojo mokslo ir mokslo ministras Wojciechas Murdzekas Vilniuje pasirašė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo. Prie šio susitarimo rengimo prisidėjo ir Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) specialistai.

Susitarimu Lietuva ir Lenkija pripažįsta viena kitos švietimo institucijose vykusias dalines studijas, įgytas vidurinio bei aukštojo mokslo kvalifikacijas, mokslo ir meno laipsnius. Taip pat nustato sąlygas ir nurodo dokumentus, suteikiančius teisę į tolesnes aukštojo mokslo studijas. 

Šis susitarimas atnaujina 2005 metais pasirašytą Lietuvos ir Lenkijos sutartį, atsižvelgiant į pokyčius, įvykusius per penkiolika metų abiejų šalių mokslo sistemose bei teikiamose kvalifikacijose.

Atnaujintas Lietuvoje ir Lenkijoje išduodamų kvalifikacijų bei kvalifikacijas liudijančių dokumentų sąrašas bei kvalifikacijų atitikmenys, atsisakyta išsamaus nuolat kintančio abiejų šalių aukštųjų mokyklų sąrašo. Taip pat atnaujintos vartojamos sąvokos ir formuluotės, sudarytos lankstesnės susitarimo papildymo ar pakeitimo galimybės. 

Svarbu tai, kad naujajame susitarime numatytas Lietuvoje teikiamo profesinio bakalauro kvalifikacijos pripažinimas. Ši kvalifikacija Lietuvoje pradėta teikti nuo 2006 metų. Taip pat atnaujinta informacija apie akademinį pripažinimą atliekančias Lietuvos institucijas. Nuo 2012 m. mūsų šalyje akademinį pripažinimą gali atlikti ne tik SKVC, bet ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimą gavusios aukštosios mokyklos. Šiuo metu tokią teisę turi 10 Lietuvos universitetų. 

Šiandien Vilniuje pasirašytas susitarimas sudarytas dešimčiai metų ir gali būti automatiškai pratęstas. Jis įsigalios, kai abi šalys viena kitai praneš, kad įvykdyti visi būtini valstybių vidaus teisės reikalavimai. 

Susitarimo preambulėje minima 2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos rekomendacija dėl aukštojo mokslo, vidurinio ugdymo ir mokymo kvalifikacijų bei mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų automatinio tarpusavio pripažinimo skatinimo. Todėl tikimasi ateityje susitarimą papildyti nuostata dėl  automatinio šalių kvalifikacijų pripažinimo galimybės ir tokiu būdu abiejų šalių kvalifikacijų akademinį pripažinimą padaryti dar paprastesnį.

SKVC iki šiol pripažino virš tūkstančio Lenkijos vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijų, kurių turėtojai atvyko į Lietuvą studijuoti ar dirbti. Šiemet SKVC gautas 21 prašymas dėl Lenkijoje įgytų kvalifikacijų akademinio pripažinimo.  

 

Atgal