Pradedami užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aptarimai su universitetais

2020-05-08

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) pradeda užsienio kvalifikacijų pripažinimo aptarimų ciklą su Lietuvos universitetų atstovais. Kaip ir kasmet, SKVC atstovai susitiks su aukštųjų mokyklų darbuotojais, tiesiogiai atliekančiais akademinį pripažinimą, bei jų vadovais. Tik šiemet, skirtingai negu ankstesniais metais, pokalbiai vyks nuotoliniu būdu.

Susitikimų metu bus aptariamos užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą aukštojoje mokykloje atliekant taikytos gerosios praktikos ir iškilusios problemos, taip pat bus kalbama apie organizacines ir priimamų sprendimų kokybės užtikrinimo priemones. Šių metų naujovė – dėmesys pretendentų į studentus informavimui aukštųjų mokyklų interneto tinklapiuose.

Pirmasis susitikimas įvyko šiandien su ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto specialistais, atsakingais už tarptautiškumą ir studijų kokybę. Jo metu SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė, Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė bei patarėja Kristina Sutkutė su universiteto atstovėmis Jolita Butkiene ir Rūta Abaravičiene aptarė užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymo eigą ir rezultatus ISM. Taip pat kalbėta apie tolesnį metodinės pagalbos ir SKVC konsultacijų poreikį. 

SKVC specialistai kasmet atlieka visų Lietuvos aukštųjų mokyklų priimtų užsienio kvalifikacijų pripažinimo sprendimų monitoringą. Šiais metais SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyrius išanalizavo duomenis apie devynių įgaliotų Lietuvos aukštųjų mokyklų 2019 metais priimtus užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sprendimus – iš viso 2112 sprendimų. Palyginus su ankstesniais metais, tokių sprendimų skaičius išaugo penktadaliu.

Kiekviena aukštoji mokykla gaus SKVC parengtą jai skirtą ataskaitą – praėjusiais metais jos vykdyto akademinio pripažinimo analizę. Pasibaigus aptarimams su visais 9-iais universitetais, bus parengta bendra apžvalga apie akademinį pripažinimą visose aukštosiose mokyklose. Tikslas – apžvelgti situaciją šalies mastu, pateikti rekomendacijas, kad būtų laikomasi gerosios pripažinimo praktikos pagal Lisabonos pripažinimo konvenciją ir jos lydinčiuosius dokumentus. Tuo siekiama, kad Lietuva kaip šalis laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų, o stojančiųjų į studijas Lietuvoje kvalifikacijos būtų pripažintos tinkamai ir teisingai.  

Užsienio kvalifikacijų pripažinimo sistemos decentralizavimas Lietuvoje vyksta nuo 2012 m. Nuo tada pageidaujančios aukštosios mokyklos gali įgyti teisę pačios spręsti dėl užsienio kvalifikacijų turėtojų kvalifikacijų lygmens bei tinkamumo studijuoti jų vykdomose studijų programose. Pirmos aukštosios mokyklos – Vilniaus universitetas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas – tokią teisę įgijo 2015 metais. Šiuo metu 9 Lietuvos universitetai gali atlikti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą (žr. žemiau pateiktą schemą). Vertindami užsienio kvalifikacijas aukštųjų mokyklų specialistai vadovaujasi SKVC parengtomis bendrosiomis gairėmis ir individualiomis rekomendacijomis. 

*Aleksandro Stulginskio universitetas nuo 2019 m. sausio 1 d. yra Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.

 

Atgal