26-ajame ENIC/NARIC tinklų susitikime aptariamos kvalifikacijų pripažinimo aktualijos

2019-06-17

Birželio 16–18 d. Kelne (Vokietijoje) vyksta 26-asis jungtinis ENIC/NARIC tinklų atstovų susitikimas, kuriame Lietuvai atstovauja Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė, Kvalifikacijų vertinimo skyriaus patarėja Kristina Sutkutė ir projektų veiklų vykdytoja Jūratė Juodeikė. 

Susitikimas organizuotas bendradarbiaujant Europos Komisijai, Europos Tarybai, UNESCO ir Vokietijos ENIC/NARIC centrui. Jame dalyvauja nacionalinių informacijos centrų, taip pat tarptautinių ir regioninių aukštojo mokslo organizacijų atstovai.  

Šalių atstovai apsvarstys svarbiausias ENIC/NARIC veiklos kryptis, kvalifikacijų pripažinimo raidos tendencijas, skaitmenizacijos galimybes, trumpojo ciklo kvalifikacijų pripažinimą ir kitus klausimus. 

SKVC direktoriaus pavaduotoja A. Valeikienė skaitys pranešimą apie akademinio pripažinimo ir aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimo sąsajas bei LIREQA projekto metu sukurtas rekomendacijas. Kvalifikacijų vertinimo skyriaus patarėja K. Sutkutė kalbės specialioje sesijoje automatinio užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo klausimais. Projektų veiklų vykdytoja J. Juodeikė dalyvaus sesijoje, skirtoje aptarti esminius kvalifikacijų skirtumus.

ENIC/NARIC – Europos nacionalinių informacijos centrų tinklas ir Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų tinkas. 

  

 

 

Atgal