Aukštosios mokyklos kviečiamos pateikti studijų programų, kurių akreditavimo terminai baigiasi 2019 m., sąrašus

2019-04-15

Informuojame, jog dėl besikeičiančios vykdomų studijų programų vertinimo tvarkos ir perėjimo prie vertinimo pagal studijų kryptis studijų programų vertinimas nebus vykdomas. Numatoma taikyti naują studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarką, kuri šiuo metu yra rengiama. Parengus šią tvarką bus nustatyti ir krypčių vertinimo terminai, apie kuriuos aukštosios mokyklos bus informuotos atskirai. 

Studijų programų, akredituotų iki 2019 metų, akreditavimo terminas bus pratęstas be vertinimo vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-1487 patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.5 punktu. 

Raginame aukštąsias mokyklas pateikti studijų programų, kurių akreditavimo terminai baigiasi 2019 m. sąrašus, kad galėtume laiku pratęsti akreditavimo terminus. Atkreipiame dėmesį, kad prašome pateikti tik informaciją apie tas studijų programas, kurios yra šiuo metu vykdomos ir planuojamos toliau vykdyti

Primename, kad vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 48.4. punktu gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, todėl laiku nepratęsus studijų programų akreditavimo terminų studijų programos negalės būti vykdomos. 

Studijų programų sąrašus kviečiame siųsti iki gegužės 10 d. el. paštu adresu kokybe@skvc.lt.  

 

 

 

Atgal