Aukštųjų mokyklų atstovai diskutavo apie įtraukties metodų taikymą tobulinant pedagogikos studijas

2018-12-13

Gruodžio 11 d. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) organizavo seminarą „Pedagogikos studijų programų tobulinimas įtraukties metodų pagrindu“, kuriame dalyvavo šalies aukštųjų mokyklų pedagogikos krypties studijų dėstytojai ir už studijų kokybę atsakingi specialistai.

Seminaro dalyviai susipažino su įtraukties metodų (angl. participatory methods) ir efektyvaus bendradarbiavimo galimybėmis gerinant studijų programų kokybę, kartu su pranešėjais iš Slovėnijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos aptarė naują požiūrį į studijas, kaip kolektyvinį dėstytojų ir studentų indėlį į kokybiškai kitokį tiek išorinių reikalavimų, tiek vidinių lūkesčių išsipildymo rezultatą.  

Sveikindamas seminaro dalyvius SKVC direktorius Almantas Šerpatauskas pabrėžė pedagogų rengimo tematikos aktualumą dėl pastaruoju metu vykstančių pokyčių šioje srityje: buvo priimti teisės aktų pakeitimai, pertvarkomos studijų programos, sukurti pedagogų rengimo centrai, kurių tikslas – sutelkti išteklius ir gerinti mokytojų rengimo kokybę. Jis priminė, kad tai jau ne pirmas SKVC organizuotas renginys pedagogikos studijų tobulinimo tema.

Nepriklausoma švietimo ekspertė iš Slovėnijos, edukatorė ir inovatyvių dėstymo bei mokymosi metodų kūrėja Petra Založnik susirinkusiems aukštųjų mokyklų atstovams plačiau pristatė įtraukties metodus ir jų potencialą studijų tobulinimui. Ji pasiūlė mokymosi procese dažniau su studentais naudoti „Pasaulio kavinės“ (angl. World Café) metodą, kuris remiasi diskusijomis ir nevaržomu nuomonių išsakymu. Seminaro dalyviai ir patys galėjo išbandyti šį metodą ir jo privalumus. 

Lankasterio universiteto profesorius dr. Paul Ashwin (Jungtinė Karalystė) kalbėjo apie dėstymo kokybės gerinimą per studijų programų sandaros tobulinimą, pristatė tyrimo medžiagą apie faktorius, lemiančius efektyvų mokymąsi, studijų turinio tobulinimo implikacijas, papasakojo apie mitus, susijusius su visuomenėje vyraujančiu supratimu apie tai, kas visuomenėje yra laikoma geromis studijomis ir mokymu.

Antroje seminaro dalyje „Thinking Organizations“ žmogiškųjų išteklių konsultantė Giedrė Lečickienė kalbėjo apie mąstymo įrankių panaudojimą pedagogikos studijose siekiant padėti studentams išmokti patiems susikurti savo žinias. Ji akcentavo, kad tai – vienas esminių šiuolaikinio mokytojo įgūdžių. Lektorės įsitikinimu, pedagogikos studentus pirmiausia būtina išmokyti mokytis, naudotis mokymosi mokytis strategijomis, metodikomis ir įrankiais. Ji siūlė pakeisti dėmesio centrą nuo to, ko mokome, į tai, kaip mokome, ir įtvirtinti mąstymą mokymo(si) procese, padėti išmokti mąstymo ir elgesio strategijų, kurios padėtų mokytis, t. y. žinias paverstų supratimu ir taikymu.

Seminaro metu pedagogikos krypties studijų dėstytojai ir kiti aukštųjų mokyklų specialistai, prisidedantys prie programų kūrimo ir  tobulinimo pagal išorinio vertinimo rekomendacijas, turėjo galimybių ne tik pasisemti naujų žinių iš užsienio ekspertų, bet ir pabendrauti tarpusavyje ir su lektoriais bei pasidalinti su kolegomis patirtimi. Išklausę pranešimus, seminaro dalyviai diskutavo, kaip efektyviau bendradarbiauti studentams ir dėstytojams siekiant tobulinti studijas, kaip panaudoti įtraukties metodus savo kasdieniniame darbe, kaip pritaikyti naujas idėjas praktikoje. Diskusijas moderavo renginio pranešėjos P. Založnik ir G. Lečickienė.

 

Nuotraukų albumą iš renginio galite rasti mūsų Facebook paskyroje

 

 

 

Atgal