Aukštųjų mokyklų atstovams – seminaras apie pedagogikos studijų programų tobulinimą

2018-11-14

Studijų kokybės vertinimo centras šių metų gruodžio 11 d. Vilniuje organizuoja seminarą „Pedagogikos studijų programų tobulinimas įtraukties metodų pagrindu“. Seminaras skirtas aukštųjų mokyklų pedagogikos krypties dėstytojams, už studijų kokybę atsakingiems darbuotojams, taip pat pedagogikos studijų programų komitetų vadovams. 

Kviečiame dalyvauti visus, prisidedančius tiek prie pedagogikos, tiek prie platesnės ugdymo mokslų grupės studijų programų kūrimo, dėstymo, tobulinimo ir ekspertų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo. 

Seminaro metu bus aptarta per įtraukties metodų (angl. participatory methods) prizmę visų dalininkų svarba studijų proceso kūrime ir gerinime, išbandyti praktiniai įtraukties metodų aspektai. Seminaro dalyviai susipažins su požiūriu į inovatyvių studijų, kaip bendro – pavienių dėstytojų ir dėstytojų kolektyvo bei studentų – produkto, kūrimą. 

Pranešimus skaitys Lankasterio universiteto profesorius dr. Paul Ashwin (Didžioji Britanija), nepriklausoma švietimo ekspertė Petra Založnik (Slovėnija), žmogiškųjų išteklių konsultantė Giedrė Lečickienė (Lietuva).  Plačiau>>  

Užsiregistruoti į seminarą galima internetu (spausti čia). Prašome registruotis ne vėliau kaip iki gruodžio 6. d. 

Kilus klausimams, prašome teirautis telefonu (8 5) 210 6304 arba el. paštu natalja.bogdanova@skvc.lt.

Seminaras rengiamas pagal Studijų kokybės vertinimo centro 2015 metų spalio mėnesį pradėtą įgyvendinti 2014–2020 metų programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002). 

Atgal