Į ką atkreipti dėmesį renkantis studijas aukštojoje mokykloje?

2019-07-16

Aukštosios mokyklos siūlo panašių, tos pačios krypties studijų programų, kurios gali skirtis savo kokybe, teikiamais laipsniais ir kvalifikacijomis. Renkantis studijas universitete ar kolegijoje, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kokias teises suteiks įgytas diplomas ketinant toliau studijuoti ar dirbti. Taip pat verta pasidomėti, kokiam laikotarpiui akredituota programa ir kokias pastabas dėl jos išsakė ekspertai. 

Primename, kad Lietuvos aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotas studijų programas. Visų akredituotų studijų programų sąrašus ir detalią informaciją apie programas galima rasti Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje AIKOS.  

Studijų programos yra vertinamos ir akredituojamos siekiant užtikrinti, kad vykdomos studijos atitiktų joms keliamus reikalavimus. Studijų programos vertinimo rezultatai lemia, kuriam laikotarpiui ji yra akredituojama (3 ar 6 metams) arba neakredituojama. Jei studijų programa neakredituota, studentų priėmimas į ją negali būti vykdomas. 

Atliekant studijų programų vertinimą, nagrinėjamos 6 sritys: programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas bei programos vadyba. Kiekviena sritis yra vertinama skalėje nuo 1 iki 4 balų. Geriausiai įvertintų studijų programų kiekviena vertinamoji sritis yra įvertinta 3–4 balais. Tokios programos yra akredituojamos ilgiausiam laikotarpiui – 6 metams. Tobulintinos yra tos studijų programos, kurių bent viena sritis yra įvertinta 2 balais; šios programos yra akredituojamos 3 metų laikotarpiui. Jei bent viena studijų programos sritis yra įvertinta 1 balu, programa neakredituojama. 

Šiuo metu rengiama nauja krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarka – pereinama nuo atskirų studijų programų prie krypčių vertinimo. Keičiantis vertinimo sistemai, studijų programų, akredituotų iki 2019 metų, akreditavimo terminai pratęsti be vertinimo, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.5 punktu. 

Su vykdomų ir naujų studijų programų vertinimo išvadomis galima susipažinti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) interneto svetainėje. Studijų programų akreditavimo sprendimai bei pateiktos tarptautinių ir Lietuvos ekspertų įžvalgos parodo ekspertinę nuomonę apie konkrečių studijų programų kokybę. 

Studijų programos vertinimo išvadų SKVC svetainėje gali nebūti tais atvejais, jei po praėjusio vertinimo pasikeitė programos pavadinimas (tokiu atveju programos vertinimo išvadų siūlytume ieškoti pagal programos valstybinį kodą) arba studijų programą vertino užsienio kokybės agentūra (tuomet programos vertinimo išvadų reikia ieškoti aukštosios mokyklos tinklapyje). 

Kilus klausimų dėl aukštųjų mokyklų ar studijų programų vertinimo rezultatų, prašom kreiptis el. paštu kokybe@skvc.lt

Atgal