Į ką būtina atkreipti dėmesį renkantis studijas aukštojoje mokykloje?

2019-06-03

Artėjant stojimui į aukštąsias mokyklas, abiturientams svarbu ne tik apsispręsti, kokią specialybę pasirinkti, bet ir kur studijuoti. Rinkdamiesi studijas universitete ar kolegijoje pirmiausiai įsitikinkite, ar aukštoji mokykla veikia legaliai (t.y. turi leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą), o jos siūloma studijų programa – kokybiška. 

Atkreiptinas dėmesys, kad gali būti nelegaliai studijas vykdančių aukštosiomis mokyklomis prisistatančių organizacijų kvietimų studijuoti ir palankiomis sąlygomis įgyti aukštojo mokslo diplomus. Tačiau studijos, vykusios leidimo vykdyti studijas neturinčioje aukštojoje mokykloje, ar studijos pagal programą, kurios vykdyti aukštajai mokyklai neleista, nėra pripažįstamos. Diplomai, išduoti baigus nelegaliai vykdytas studijas, taip pat nepripažįstami. 

Visas Lietuvoje legaliai veikiančias aukštąsias mokyklas ir akredituotų studijų programų sąrašus galima rasti Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS). 

Pasirinkę aukštąją mokyklą, pasidomėkite jos kokybės įvertinimu: kaip įvertinta visa aukštoji mokykla ir jus dominančios studijų programos – kurios veiklos sritys sulaukė tarptautinių ekspertų pagyrimų, o kuriose siūloma dar pasitempti. Su Lietuvos aukštųjų mokyklų vertinimų išvadomis galima susipažinti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) interneto svetainėje skyriuje „Vertinimo rezultatai“.  

Lietuvos aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotas studijų programas. Rekomenduojama patikrinti, kokiam laikotarpiui buvo akredituota pasirinkta studijų programa. Su Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomų studijų programų vertinimo išvadomis galima susipažinti SKVC interneto svetainės skyriuje „Studijų vertinimo rezultatai“.  

Kilus klausimams dėl aukštųjų mokyklų ar studijų programų vertinimo rezultatų prašom kreiptis į SKVC el. paštu kokybe@skvc.lt.  

 

Atgal