Išaugo užsienyje vidurinį išsilavinimą įgijusių stojančiųjų į valstybės finansuojamas vietas skaičius

2019-08-29

Šiemet į valstybės lėšomis finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose stojančiųjų, išsilavinimą įgijusių užsienyje, buvo daugiausiai per pastaruosius septynerius metus. Pasibaigus priėmimui į aukštąsias mokyklas paaiškėjo, kad 2019 m. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) gautų prašymų dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo skaičius buvo didžiausias nuo 2012 m. 

Vykstant stojimui į aukštąsias mokyklas, į SKVC dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo 2019 m. birželio – rugpjūčio mėnesiais kreipėsi 144 asmenys (126 per pirmąjį stojimo etapą ir 18 – per papildomąjį), t. y. beveik trečdaliu (32,6 proc.) daugiau nei pernai ir dešimtadaliu (11,8 proc.) daugiau nei užpernai. 2018 m. SKVC buvo gauti 97 prašymai (89 per pirmąjį stojimo etapą ir 8 – per papildomąjį), 2017 m. – 127 prašymai (98 – per pirmąjį stojimo etapą ir 28 – per papildomąjį).  

Dauguma pareiškėjų, kaip ir ankstesniais metais, buvo Lietuvos Respublikos piliečiai: 2019 m. jie sudarė 65 proc., 2018 m. – 63 proc., 2017 m. – 69 proc.  

Apie pusė pareiškėjų (47 proc.) mokyklas buvo baigę per paskutinius trejus metus (2019 m. baigė 45 asmenys, 2018 m. – 17, 2017 m. – 6).  

2019 m. padidėjo ir užsienio šalių, kuriose įgytos su aukštuoju mokslu susijusios kvalifikacijos, dėl kurių įvertinimo ar akademinio pripažinimo kreiptasi į SKVC, įvairovė. Jei 2018 m. buvo kreiptasi dėl 20-ties, tai 2019 m. – dėl 37-ių skirtingų šalių kvalifikacijų. Absoliuti dauguma – Europos ir Šiaurės Amerikos šalys (90 proc.). Keli asmenys kreipėsi iš Azijos, Centrinės ir Pietų Amerikos.

Daugiausiai į SKVC dėl pažymių pervedimo kreipėsi atvykusių iš Jungtinės Karalystės (16) bei kaimyninių šalių: Rusijos (16), Lenkijos (14), Baltarusijos (13) ir Latvijos (11). Šis užsienio šalių, iš kurių atvyksta planuojantys studijuoti Lietuvoje, penketukas per pastaruosius metus mažai keitėsi.  

SKVC pažymių pervedimą bei dalykų atitikmenų nustatymą atlieka, kai užsienio kvalifikacija, teikianti teisę į aukštąjį mokslą, pripažįstama kaip lygiavertė Lietuvoje teikiamai vidurinio mokslo kvalifikacijai bei ketinama stoti į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bendrojo priėmimo metu. Visais kitais atvejais pažymių pervedimą atlieka pati mokykla, kurioje norima mokytis ar studijuoti. 

Lietuvos aukštosiose mokyklose į valstybės finansuojamas studijų vietas konkurso būdu gali būti priimami užsienyje išsilavinimą įgiję Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai, užsienio lietuviai, taip pat asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Į SKVC jie turi kreiptis dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo.  

 

 

Atgal