Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo procesai nestabdomi

2020-03-20

Studijų kokybės vertinimo centras informuoja, kad aukštųjų mokyklų prašymai dėl ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo priimami įprasta tvarka elektroniniu būdu ir pagal galimybes bus organizuojamas jų vertinimo procesas. 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. aukštosios mokyklos Studijų kokybės vertinimo centrui yra pateikusios vertinti 17 ketinamų vykdyti studijų programų. Kaip numatyta teisės aktuose, Centras formuoja ekspertų grupes ir organizuoja šių programų vertinimus. Šiuo metu dėl šalyje paskelbto karantino nesant galimybių ekspertų grupėms vykti į vizitus aukštosiose mokyklose, ekspertų susitikimai su tikslinėmis grupėmis ir materialiosios bazės apžiūra, suderinus su aukštosiomis mokyklomis, pagal galimybes bus organizuojami nuotoliniu būdu. Nesant tokių galimybių, kiekvienu konkrečiu atveju su aukštąja mokykla bus derinama vėlesnė vizito data.

Plačiau apie ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo procesą rasite čia. Iškilus klausimų prašome kreiptis telefonu (8 5) 210 7727 ar elektroniniu paštu kokybe@skvc.lt

Atgal