Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų (NARIC) tinklas mini savo veiklos 35-metį

2019-12-05

Šiais metais Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų (NARIC) tinklas (angl. Network of National Academic Recognition Information Centres) mini savo 35-ąsias veiklos metines. Šio tinklo veikloje Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) aktyviai dalyvauja jau 20 metų. 

NARIC veiklos 35-mečio sukaktis buvo pažymėta ir kasmetiniame tinklo šalių narių susitikime Briuselyje (Belgijoje) šių metų lapkričio 29 d. Lietuvai jame atstovavo SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė. 

Susitikimo metu Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO atstovai šalims narėms pristatė atliktus ir planuojamus darbus, pagrindines veiklos kryptis, aptarė aktualius klausimus bei šalių dalyvavimą bendruose Europos Komisijos projektuose, skirtuose akademiniam pripažinimui reikalingų įrankių kūrimui bei palaikymui. 

Lietuva, remiantis 2014–2018 m. duomenimis, užima ketvirtą vietą pagal dalyvavimą bendruose projektuose, ją lenkia tik Nyderlandai, Italija ir Airija. Dalyvavimas bendruose projektuose sudaro sąlygas SKVC būti tarp lyderių kuriant ir taikant pažangius akademinio pripažinimo įrankius bei praktikas tiek tarp kitų ENIC/NARIC centrų, tiek aukštųjų mokyklų.   

Šių metų NARIC centrų atstovų susitikime didelis dėmesys buvo skirtas automatinio kvalifikacijų pripažinimo ir skaitmenizacijos perspektyvoms.  Buvo aptarta Europos Tarybos rekomendacija dėl aukštojo mokslo diplomų, vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimų ir mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų automatinio tarpusavio pripažinimo skatinimo bei šios rekomendacijos įgyvendinimo galimybės iki 2025 metų. Sektinu pavyzdžiu buvo minimos pirmosios automatinį pripažinimą taikyti pradėjusios valstybės – Beniliukso šalys, taikančios aukštojo mokslo kvalifikacijų automatinį pripažinimą, ir Baltijos šalys (jų tarpe ir Lietuva), nuo 2019 m. pradėjusios taikyti vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijų automatinį pripažinimą. 

Susitikimo Briuselyje metu taip pat tartasi dėl automatiniam pripažinimui reikalingų įrankių plėtros. Šalys skatinamos pradėti išduoti vidurinio išsilavinimo dokumentų priedėlius, skaitmeninti išsilavinimo dokumentus, didinti pereinamumą tarp įvairių kvalifikacijų lygmenų, supaprastinti dalinių studijų ir mokymosi įskaitymą, parengti nacionalinius teisės aktus, reikalingus Europos šalių kvalifikacijų automatiniam pripažinimui. 

1984 m. Europos Komisijos iniciatyva sukurto NARIC tinklo tikslas – palengvinti akademinį diplomų ir studijų pripažinimą šalyse narėse. Šio tinklo veikloje dalyvauja Europos Sąjungos valstybės narės ir šalys kandidatės, taip pat Europos ekonominės erdvės šalys bei Šveicarija. 

Visos NARIC tinklo šalys yra paskyrusios nacionalinius centrus, kurių paskirtis – prisidėti prie studentų, dėstytojų ir tyrėjų mobilumo skatinimo teikiant konsultacijas ir informaciją apie kitose šalyse įgytų kvalifikacijų ir dalinių studijų akademinį pripažinimą. Šių centrų paslaugomis naudojasi aukštosios mokyklos, studentai ir jų konsultantai, tėvai, mokytojai, dėstytojai bei darbdaviai. Šiuo metu NARIC tinklą sudaro 34 centrai. Lietuvos nacionalinio akademinio pripažinimo informacijos centro NARIC funkcijas atlieka SKVC. 
 
1994 m. Europos Taryba ir UNESCO įkūrė dar vieną – Europos regiono nacionalinių informacijos centrų tinklą (angl. European Network of National Information Centres, ENIC). Europos regionas šiuo atveju apima Europos Tarybos šalis nares ir 10 šalių, kurios nėra Europos Tarybos narės. Tokio informacijos centro įkūrimas buvo nustatytas ir Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencijoje (trumpiau vadinama Lisabonos pripažinimo konvencija). Lietuvos nacionalinio informacijos centro ENIC funkcijas nuo 1999 m. atlieka SKVC. 2004 m. buvo priimta Jungtinė ENIC/NARIC veiklos ir paslaugų chartija.  

Pirmas jungtinis ENIC/NARIC tinklų narių susitikimas įvyko 1992 m. Portugalijoje ir nuo to laiko abiejų tinklų susitikimai organizuojami kasmet, vis kitoje šalyje narėje. 1999 m. SKVC organizavo jungtinį ENIC/NARIC tinklų susitikimą Vilniuje. NARIC tinklas organizuoja ir savo atskirus narių susitikimus, kurie vieną kartą metuose vyksta Briuselyje.

Plačiau apie ENIC/NARIC tinklus ir jų veiklą galima sužinoti čia.  

 

 

Atgal