Papildyta Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarka

2019-03-26

Kovo 22 d. įsigaliojo Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo pakeitimai dėl studijų programų vykdymo Lietuvos vietovėse, kuriose aukštosios mokyklos yra įsteigusios padalinių. 

Nuo šiol aukštoji mokykla, ketinanti kitos savivaldybės teritorijoje esančiame padalinyje pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties programą, turi pateikti programos aprašą Studijų kokybės vertinimo centrui. Programos aprašas bus vertinamas pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 1 priede nustatytas sritis: personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas bei programos vadyba. 

Kitos savivaldybės teritorijoje esančiame padalinyje aukštoji mokykla studijas gali vykdyti tik pagal akredituotas studijų programas, gavusi Studijų kokybės vertinimo centro pritarimą tokių studijų vykdymui ir studijų vykdymo vietą nurodžiusi Studijų, mokymų programų ir kvalifikacijų registre. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne aukštojoje mokykloje arba jos padaliniuose organizuojamos studijos, kurių vykdymo vieta nėra įregistruota minėtame registre, yra neteisėtos, todėl negali būti vykdomos.  

 

 

Atgal