Parengta ataskaita apie skaitmeninių technologijų galimybes kvalifikacijų pripažinimo srityje

2018-11-22

UNESCO šiais metais paskelbė ataskaitą apie kvalifikacijų, liudijamų elektroniniais dokumentais, pripažinimą (angl. „Digital Credentialing. Implications for the recognition of learning across borders“). Joje įvertintos skaitmeninių technologijų pažangos suteikiamos mokymosi ir pasiektų rezultatų pripažinimo galimybės bei su tuo susiję iššūkiai, taip pat pateiktos rekomendacijos dėl tolesnio šios srities vystymo.  

Sparti skaitmeninių technologijų pažanga atveria vis naujų galimybių žmonėms visame pasaulyje nuolat lavinti savo įgūdžius, kelti kvalifikaciją. Keičiasi mokslo prieinamumo ir mokymosi metodai, mokymasis tampa masiniu ir vis labiau peržengia valstybių sienas, todėl iškyla įgytų kompetencijų pripažinimo klausimas.

Ataskaitos autoriai pastebi, kad dar nepakankamai įvertintos tos galimybės, kurias sukuria sparti pažanga IT srityje – kaip tai paveiks švietimo ir mokymo sistemas, įskaitant naujų kvalifikacijų pripažinimo metodų ir sistemų, kurios apimtų platesnį mokymosi visą gyvenimą rezultatų diapazoną, sukūrimą.  

Permainos švietimo ir IT srityje taip pat paliečia tokius aktualius klausimus, kaip duomenų patikimumas, sistemų sąveika, besimokančiojo apsaugojimas ir visuotinai pripažintų standartų – tiek mokymosi, tiek technologinių – nustatymas. 

Autorių nuomone, būtina formuoti bendrą požiūrį į visus asmens mokymosi ir su tuo susijusius elektroninio dokumentavimo bei autentifikavimo aspektus. Ypač pabrėžiama tarptautinio bendradarbiavimo ir bendrų standartų nustatymo svarba. Ataskaitoje pateikta pasiūlymų tolesnių veiksmų, skirtų skaitmeninių kvalifikacijų pripažinimo sistemos kūrimui. 

Kviečiame susipažinti su šia ataskaita:    

 

Atgal