Paskelbtas konkursas Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigoms eiti

2019-08-05

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rugpjūčio 1 d. paskelbė konkursą Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus pareigoms užimti.  Paraiškas galima teikti iki rugpjūčio 16 d.

Pretendentai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį bei ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamojo darbo patirtį. Kandidatams keliami reikalavimai išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su SKVC veikla, gebėti spręsti įstaigos pagrindinės veiklos organizavimo, biudžetinių įstaigų finansavimo bei darbo teisinių santykių klausimus, mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu, taip pat mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus ir kt. 

SKVC direktorius – įstaigos vadovas, vykdo funkcijas studijų kokybės lygio mokslo ir studijų institucijose stebėjimo, mokslo ir studijų institucijų veiklos, studijų krypčių bei programų išorinio vertinimo ir akreditavimo, taip pat kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir užsienio institucijose įgytų, su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų, vertinimo ir pripažinimo srityse. Jis yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui.

Plačiau apie paskelbtą konkursą – Valstybės tarnybos portale.   

 

 

 

 

Atgal