Paskelbti vykdomų studijų programų ir profesinių studijų (rezidentūros) programų akreditavimo įsakymai

2019-06-11

Įsigaliojo Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymai dėl vykdomų studijų programų ir profesinių studijų (rezidentūros) programų akreditavimo terminų pratęsimo. Kviečiame aukštąsias mokyklas susipažinti su šiais įsakymais.

Vykdomų pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų akreditavimo įsakymas 

Vykdomų profesinių studijų (rezidentūros) programų akreditavimo įsakymas 

Pastebėjus neatitikimų prašome kreiptis el. paštu kokybe@skvc.lt arba a.digryla@skvc.lt.

Studijų programų akreditavimo terminai pratęsti vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25 punktu. 

 

 

Atgal