Patvirtinta nauja aukštųjų mokyklų veiklos išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarka

2019-12-20

2019 m. gruodžio 19 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino naują Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius.  Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 1 d.

Patvirtintas tvarkos aprašas reglamentuoja Lietuvoje įsteigtų ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo tikslus ir atlikimo principus, taip pat akreditavimo tikslus bei atlikimo tvarką. 

Išorinio vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla bus vertinama pagal keturias vertinamąsias sritis: valdymas, kokybės užtikrinimas, studijų ir mokslo (meno) veikla bei poveikis regionų ir visos šalies raidai. Aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą pavesta organizuoti Studijų kokybės vertinimo centrui. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro pavedimu, iki 2020 metų kovo 1 d. Studijų kokybės vertinimo centras turi parengti ir patvirtinti aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodiką. 

Aukštosios mokyklos, akredituotos iki šio įsakymo įsigaliojimo, laikomos akredituotomis iki tol, kol bus priimti sprendimai dėl jų akreditavimo naujojo aprašo nustatyta tvarka. 

   

 

Atgal